Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Ondříčkova 48
130 00 Praha 3

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


Fakturační údaje

Sídlo sdružení:
LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
150 00  Praha 5
Česká republika

 

Oficiální dokumenty

Důležité upozornění:
Vždy je platný vzorový řád IALC a další dokumenty, které jsou ZDE na webu centrály.


Stanovy distriktu

Stanovy distriktu určují fungování společenství klubů na území České republiky a Slovenské republiky.
Jednotlivé kluby mají vlastní stanovy, neboť mají vlastní právní subjektivitu.


Tyto normy v češtině,
KONSTITUCE A STANOVY DISTRIKTU LIONS CLUBS INTERNATIONAL - Distrikt 122,
Česká republika a Slovenská republika,
jsou pracovním ekvivalentem anglického originálu jejich znění

byly vyhlášeny guvernérem distriktu D 122, Česká republika a Slovenská republika
Radimem Dvořákem dne 15. ledna 2013
s tím, že v případě nejasnosti nebo rozporu
platí anglický originál vzorových stanov distriktu Lions Clubs International

a schváleny XXI. konventem distriktu 122 konaném v Košicích dne
18. května 2013

PLNÉ ZNĚNÍ KE STAŽENÍ


Navazující vzorové stanovy klubu KE STAŽENÍ


Minulé stanovy distriktu D122, schválené na konventu 14.května 2011 jsou ke stažení ZDE.

Schválení poslední úpravy stanov ministerstvem vnitra je ke stažení ZDE.

Pro zajímavost - ZDE jsou původní (již neplatné) stanovy distriktu z roku 1992


Status quo

Status quo je přechodné pozastavení vzniku, práv, privilegií a povinností Lionského klubu.
Vysvětlení tohoto pojmu je obsahem dokumentu, který je ZDE ke stažení.


Návody pro Liony a funkcionáře klubů

Vytvořil Creos CZ