Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FACEBOOK  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

VISEGRADSKA SPOLUPRÁCA LIONS

Fotogaléria zo setkání 29.9.2018 v Prahe

Správa o činnosti distriktného projektu v roku 2018-19


Vážené lionky a lioni distriktu 122,

dňa 2.10.2015 som sa ako guvernér distriktu 122 Česká republika a Slovenská republika spolu s guvernérom Maďarska - Zsoltom Istvánom, Poľska - Zdizlawom Ryszkowskym stretol na historických miestach Vyšehradu a podpísali sme Memorandum o porozumení uzatvorené medzi distriktmi Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky s názvom „Vyšehrádska spolupráca Lions“. Stretnutia sa zúčastnil aj konzul Českej republiky, Poľska a člen vlády Maďarska.

Obsahom tohto Memoranda je dohoda o podpore a posilňovaní osobných vzťahov medzi všetkými svojimi členmi v distriktoch, priateľstiev medzi existujúcimi klubmi, vzťahy lionov prostredníctvom stretnutí mládeže k rôznym témam. Dohodli sme sa, že chceme upriamiť pozornosť na:

  • Aspoň raz ročne organizovať stretnutie guvernérov v jednom z troch Distriktov,
  • Koordinovať podobné programy troch Distriktov
  • Organizovať LEO spoluprácu a podporovať Mládežnícky výmenný program LCI pre mladých ľudí žijúcich v Distriktoch.

Na úrovni distriktu bude zriadená komisia pre medzinárodnú spoluprácu v rámci V4. Verím, že toto Memorandum sa bude skutočne napĺňať konkrétnou činnosťou jednotlivých klubov.

Prosím predsedov zón a jednotlivé kluby, aby navrhli členov do komisie pre spoluprácu v rámci V4.
 

                                                                                                                    František Kočka
                                                                                                             District Governor D 122
                                                                                                                      2015 - 2016

Odkazy na weby našich partnerů:

 

Fotografie zo setkania sú ve fotogalérii.

Vytvořil Creos CZ