Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Fotogalerie / Setkání guvernérů zemí Visegradu, Praha 2018

District guvernéri LCI Vyšehrádskej štvorky v Prahe.

Dňa 29.9.2018 sa zišli guvernéri distriktov LCI Vyšehrádskej štvorky Distriktu D119 Maďarsko, D121 Poľsko, D122 Česká republika a Slovenská republika v staroslávnej kráľovskej Prahe za účelom zhodnotenia napĺňania Memoranda o porozumení „Medzinárodná Vyšehrádska spolupráca Lions“ podpísaného dňa 2.10.2015 vo Vyšehrade v Maďarsku.

Po oficiálnom privítaní DG 122 Jánom Kalašom bolo konštatované, že myšlienka spolupráce lionov v rámci distriktov V4, ktorá vznikla na Havaji v roku 2015 pri príležitosti stretnutia sa na Medzinárodnom konvente LCI a ktorá sa konkretizovala podpísaním Memoranda o spolupráci na Vyšehrade v Maďarsku, má svoj zmysel.

Z prezentácii aktivít jednotlivých distriktov vyplynulo, že je tu mnoho aktivít, ktoré môžu byť zaujímavé aj z hľadiska účasti na nich, pre členov a záujemcov z iných distriktov, ktoré môže byť aj inšpiratívnymi.

František Kočka ako zmocnenec pre spoluprácu v rámci V4 zvýraznil aktivity realizované v spolupráci s ÚNSS a SONS predovšetkým v rámci Bielej pastelky. Poukázal na veľmi úspešnú aktivitu realizovanú pod názvom Nevidím, ale fotím, do ktorej sa už opakovane prihlásili aj účastníci z Maďarska. Pri tejto aktivite vyzdvihol spoluprácu s LC Banská Bystrica, osobne s Jánom Miškovičom. Bola odprezentovaná aj súťaž Show down – aplikovaný stolný tenis pre zrakovo postihnutých, ktorý sa organizuje v spolupráci s LC Žilina a Športovým klubom Žilina. O kvalitnú prípravu sa zaslúžil aj člen LC Žilina Milan Vašanič.

Po konzultáciách s klubmi sa uvažuje aj o príprave golfového turnaja, na ktorý by boli pozvaní zástupcovia distriktov V4. Bolo navrhnuté, aby sa vytvoril na weboch jednotlivých distriktov priamy link na webové stránky ostatných distriktov V4 tak, ako to už je na webe D122.

Maďarská delegácia vedená DG László Chrabákom informovala o úspešných aktivitách lionov v ich distrikte s tým, že rada privíta členov z iných distriktov na Regate na Balatone, na zbere hrozna so zrakovo postihnutými, na slávnostnom plese lionov distriktu, ktorý najbližšie bude v januári 2019 v Budapešti. Uviedli, žeby bolo vhodné mať aj spoločnú facebookovú stránku.

Poľská delegácia na čele s DG Ewou Helkou poukázala na veľmi dobré výsledky zo získavania grantov z LCIF. Boli to granty použité na podporu činnosti lionov, na podporu programov naplňujúcich ich ciele. Za jeden z najúspešnejších považujú realizáciu projektu LION QUEST. Navrhli, aby sa aktivitou s podporou V4 stal aj Medzinárodný festival zrakovo postihnutých a nevidomých v speve, ktorý organizujú každý druhý rok LC kluby z Krakowa. Súhlasili s tým, že je potrebná lepšia výmena informovanosti o aktivitách klubov v jednotlivých distriktoch.

District guvernéri V4 prejavili svoj súhlas, v mene distriktov, so záujmom spolupracovať pri rozvíjaní myšlienok a cieľov lionov pri rešpektovaní Stanov LCI. Formálne sa tento súhlas a podpora prejavili podpísaním Prehlásenia guvernérov distriktov Vyšehrádskej štvorky na tomto stretnutí.

 

František Kočka
Zmocnenec pre V4 LCI D122 Česká republika a Slovenská republika

Vytvořil Creos CZ