Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Starší vydání

Časopis LION - starší vydání

2020: první                                                                                 

2019: první, druhé, třetí

2018: první, druhé, třetí

2017: první, druhé, třetí

2016první, druhétřetí

2015první, druhé, třetí

2014první, druhé

2013: první a druhé (spojena)

2012: první, druhétřetí

2011: první, druhé, třetí

2010: jaro, druhé

2009: jaro, léto-podzim

2008: léto-podzim, zima

2007: jaro-léto, zima, podzim - zima 2008

2006: jaro, podzim

2005: jaro, léto, podzim, zima

2004: podzimzima

 

Vydáva:LCI Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika (ID:75077531) • 

Adresa redakcie: Časopis LION, Záhradná 14, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, • 

Tlačiareň:Róbert Jurových NIKARA, s. r. o., M. R. Štefánika 858/25, 96301 Krupina, • 

Tematické zameranie: časopis o činnosti LCI, D122 a lionských kluboch v Distrikte • 

Šéfredaktor:Ing. Bohumír Krátky, MBA , • 

Redakčná rada: Guvernér D122, vice guvernéri a členovia redakčnej rady, • 

Grafický design a zlom: Rudolf Žiak • Grafický návrh obálky:Alžbeta Morová • 

ISSN 2585-8742 • Periodicita: 3 krát ročne • Uzávierka čísla: 28. 02. • 30. 06. • 31.10. •

Kopírovanie a rozmnožovanie časopisu, prípadne jeho častí, výhradne s povolením vydavateľstva. 

Redakcia si vyhradzuje právo na korigovanie a krátenie textov v prípade potreby. 

Pôvodnosť a správnosť príspevku garantuje autor článku. 

Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.

 
Vytvořil Creos CZ