Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

O Distriktu 122

LCI - Distrikt 122,
Česká republika a Slovenská republika

byl založen dne 18. ledna 1992 v Praze.

Přehled klubů je zde.

Orgány distriktu

V čele distriktu je guvernér, radu distriktu dále tvoří 1. a 2. viceguvernér, sekretář, pokladník, a členové. V kabinetu jsou dále jmenováni regionální a zónoví chairmani, zmocněnci pro specielní činnosti a zmocněnci  pro projekty. Každoročně je svoláván konvent, na němž je volen nový guvernér a dále 1. a 2. viceguvernér, je hodnocena činnost za uplynulý rok a jsou stanoveny cíle roku dalšího.

Schéma organizační struktury v obou republikách je níže.

Sekretariát průběžně řeší záležitosti klubů s příslušnými funkcionáři, aktivně spolupracuje s guvernérem distriktu a členy kabinetu a vyřizuje administrativu distriktu. Podílí se na organizačních přípravách zasedání kabinetu, na přípravě materiálových podkladů konventu, koordinuje distriktní projekty podle pokynů zmocněnců, vydává úspěšný lionský časopis LION. Zabezpečuje rovněž mezinárodní komunikaci v rámci LCI a kontakt s centrálou.

Distrikt a jeho projekty byl mnohokrát podpořen ze zdrojů lionské nadace - podrobnosti o nadaci a o tom, na kterých projektech se podílela najdete v tomto článku.

Distrikt sám pak rozběhl několik projektů, jejchž popis je v tomto samostatném článku.

Vytvořil Creos CZ