Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Kamenárska 174/66
Hliník nad Hronom 96601
Slovenská republika

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Časopis LION

Aktuální vydání 1/2019 - ke stažení ZDE 

Obsah - přímý odkaz je zde:

 • PDG Daniela Vojtušová, „The New Voices“ po prvé - BOHUMÍR BOBO KRÁTKY
  PDG Jana Flanderová, „The New Voices“ po druhé - BOHUMÍR BOBO KRÁTKY

 • Úvodník - BOHUMÍR BOBO KRÁTKY

 • New Voices - BOHUMÍR BOBO KRÁTKY

 • Melvin Jones, Happy Birthday - PAVOL MORA

 • CAMPAIGN 100 - BOHUMÍR BOBO KRÁTKY

 • Workshop Lions Quest Slovakia v medzinárodnom LION časopise - PAVOL MORA

 • Lions Quest Europa Meeting Varšava - ANDREJ BELAJ

 • 14. november – Svetový deň diabetu - PAVOL MORA

 • Záujem o školenie prevýšil očakávania - LADISLAV BALÁZS

 • Cesta svetla a Nevidím ale fotím V4 - JÁN MIŠIAK MIŠKOVIČ

 • Velký charitativní ples - JAN KALAŠ

 • LIONI V4 na snehu - FRANTIŠEK KOČKA A MICHAL KIČ

 • Jesenné stretnutie prezidentov v Pezinku - BOHUMÍR BOBO KRÁTKY

 • Budúcnosť hnutia je v príprave lídrov - PAVOL MORA

 • V Pardubiciach budeme voliť lídrov Distriktu

 • Chcem byť aktívny ako doposiaľ - JAROSLAV DZURIK

 • S partnerom SONS verejne - BOHUMÍR BOBO KRÁTKY

 • Mírový plakát 2018 - JANA KOVÁŘOVÁ

 • Čo mi prinieslo školenie Lions Quest Slovakia – Umenie dospievať
  - ING. BC. ANNA ŠÚŇOVÁ, PHD., ING. PAED., PHDR. REGINA SLÁDEČKOVÁ, PHD., MGR. ALENA TÓTHOVÁ

 • 2. Charitatívny Ples LC Krupina - BOHUMÍR BOBO KRÁTKY

 • 18. Benefičný Ples LC Žilina - MILAN ONDRUŠ

 • Dominika ide ďalej… - MIROSLAV KRASŇAN

 • Kuchyně pro slabozraké a nevidomé - VIKTOR E. KORBEL

 • Záver roka 2018 v znamení benefícií - MIROSLAV ŠUŠOL

 • Na slovíčko o medzinárodnej letnej lionskej univerzite – UDEL
  - ĽUDMILA BALUCHOVÁ

 • Projekt Levie očko v LC Žilina - MILAN ONDRUŠ

 • Finanční dar teplického lions klubu lidem poškozeným zemětřesením - ROMAN DIETZ

 • „Dobrá duša“ v LC Nitra - MILAN TAŠKÁR

 • LC Teplice Ladies získal ocenění - LADISLAVA RICHTEROVÁ

 • Stretnutie s LC Wien Ostarrichi - ĽUDMILA BALUCHOVÁ

 • Měření zraku, golfová akademie, Sakura tmavolistá a bazárek
  - JANA TLUSTÁ A JINDRA ŠVARCOVÁ

 • Benefiční koncert přinesl Michalce 30 500 Kč
  - JANA FLANDEROVÁ A EVA DORTOVÁ

 • XVIII. Dobročinný koncert LC Tábor - PETR VILÍMEK

 • Podpora medzinárodnému turnaju, vzácnej histórii - PETER ONDAVSKÝ

 • Fotogaléria z činnosti klubov

 • Druhý a tretí kabinet - BOHUMÍR BOBO KRÁTKY

Starší vydání časopisu je možné otevřít ZDE

Vydáva:LCI Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika (ID:75077531) • 

Adresa redakcie: Časopis LION, Záhradná 14, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, • 

Tlačiareň:Róbert Jurových NIKARA, s. r. o., M. R. Štefánika 858/25, 96301 Krupina,  • 

Tematické zameranie: časopis o činnosti LCI, D122 a lionských kluboch v Distrikte • 

Šéfredaktor:Ing. Bohumír Krátky,  • 

Redakčná rada: Guvernér D122, vice guvernéri a členovia redakčnej rady,  • 

Grafický design a zlom: Rudolf Žiak • Grafický návrh obálky:Alžbeta Morová • 

ISSN 2585-8742 • Periodicita: 3 krát ročne • Uzávierka čísla: 28. 02. • 30. 06. • 31.10. •

Kopírovanie a rozmnožovanie časopisu, prípadne jeho častí, výhradne s povolením vydavateľstva. 

Redakcia si vyhradzuje právo na korigovanie a krátenie textov v prípade potreby. 

Pôvodnosť a správnosť príspevku garantuje autor článku. 

Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.

Správa šéfredaktora programu "časopis LION":

Vytvořil Creos CZ