Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Časopis LION

Aktuální vydání 1/2020 - ke stažení ZDE 

Obsah - přímý odkaz je zde:

 • PDG Zdeno Somora – prvý volený guvernér D122 - PAVOL MORA DG
 • PDG Tomáš Ryba – brnenský patriot - PDG BOHUMÍR BOBO KRÁTKY
 • Slovo Guvernéra Distriktu 122 - PAVOL MORA DG 2019-20
 • 14. november - Svetový deň diabetu - PDG BOHUMÍR BOBO KRÁTKY
 • Konferencia Lions Quest v Kyjeve - KATARÍNA ŠVAJDOVÁ
 • Pierko pomoci pre lionov - PDG BOHUMÍR BOBO KRÁTKY
 • Buďte konzervatívni v tom, čo posielate a liberálni v tom, čo dostanete
  - PDG BOHUMÍR BOBO KRÁTKY
 • Jesenné stretnutie prezidentov distriktu -  PAVOL MORA DG
 • Nominačná schôdza Distriktu 122 - PAVOL MORA DG

30 rokov lionského hnutia na území Českej republiky a Slovenskej republiky - špeciálna príloha

 • Vznik československého dištriktu PDG ZDENO SOMORA,
  ZBORNÍK K 15. VÝROČIU LIONSKÉHO HNUTIA V ČR A SR (STR. 29-33)
 • 20 let LC České Budějovice - PETR JAROŠ, ČASOPIS LION 2-2011 (STR.. 14-15)
 • LC Praha Orel a 15 let Distriktu 122,
  ZBORNÍK K 15. VÝROČIU LIONSKÉHO HNUTIA V ČR A SR (STR. 174)
 • Slavnostní Galavečer k 20. výročí založení LC Praha Orel ČASOPIS LION 1-2010 (STR. 35)
 • Jesenné stretnutie prezidentov distriktu, Brno - JÁN MIŠIAK MIŠKOVIČ - FOTO
 • Desaťročia pomoci LC Bratislava - PETER KRESÁNEK, ČASOPIS LION 2-2011 (STR. 11)
 • LC Bratislava - Stretnutie s J. E. Ambassadorom Theodoreom Sedgwickom
  - TOMÁŠ ZAJAC, ČASOPIS LION 2-2011 (STR 12)
 • 20 let distriktu - JAROSLAV NOVOTNÝ, ČASOPIS LION 1-2012 (STR. 5-7)
 • LOEC V Praze a možnosti spolupráce MD111 a D122
  -
  PDG LADISLAV BOUČEK, ČASOPIS LION PODZIM 2004 (STR. 19)
 • Jambo Lions! Zdraví kenští lioni
  -
  SVATAVA A KVĚTOSLAV NĚMCOVI, ČASOPIS LION 3-2011 (STR. 5,6,8)
 • 25. výročí založení LC Teplice
  -
  ROMAN DIETZ, ČASOPIS LION 3-2015 (STR. 29)

-------

 • Pomáháme všude, kde je třeba - PDG JANA FLANDEROVÁ
 • 20 rokov LC Zvolen - PETER NOVOTŇÁK
 • Fotogaléria z činnosti klubov
 • Zasadnutie kabinetu Distriktu 122 - PAVOL MORA DG
 • Etický kódex 
 • Globálny rámec služieb 
 • Používané skrátené názvy

Starší vydání časopisu je možné otevřít ZDE

Vydáva: LCI Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika (ID:75077531)
Adresa redakcie: Časopis LION, Záhradná 14, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Tlačiareň: Róbert Jurových NIKARA, s. r. o., M. R. Štefánika 858/25, 96301 Krupina, 
Tematické zameranie: časopis o činnosti LCI, D122 a lionských kluboch v Distrikte • 

Šéfredaktor: Ing. Bohumír Krátky, MBA;
Redakčná rada: Guvernér D122, vice guvernéri a členovia redakčnej rady, 
Grafický design a zlom: Rudolf Žiak • Grafický návrh obálky:Alžbeta Morová • 

ISSN 2585-8742 • Periodicita: 3 krát ročne • Uzávierka čísla: 28. 02. • 30. 06. • 31.10. •

Kopírovanie a rozmnožovanie časopisu, prípadne jeho častí, výhradne s povolením vydavateľstva.
Redakcia si vyhradzuje právo na korigovanie a krátenie textov v prípade potreby.
Pôvodnosť a správnosť príspevku garantuje autor článku.
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.

Vytvořil Creos CZ