Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Časopis LION

Aktuální vydání 3/2019 - ke stažení ZDE

Obsah - přímý odkaz je zde:

 • František Lorenc Guiding Lion s „veľkým srdcom“ - PAVOL MORA DG 
 • Milan Nemrava Guiding Lion z Teplíc - PDG BOHUMÍR BOBO KRÁTKY 
 • Slovo Guvernéra Distriktu 122 - PAVOL MORA DG 2019-20 
 • Medzinárodný deň bielej palice – 15. október - PAVOL MORA DG 
 • 65. Lions Europa Forum 2019 Tallinn - L.BALÁZS, A.BELAJ, K.ŽIAKOVÁ, PDG B.KRÁTKY 
 • LION konto a 5x GO! - PDG BOHUMÍR BOBO KRÁTKY
 • Mezinárodní kemp mládeže - Plzeň 2019 - FRANTIŠEK LOŠAN 
 • Environment na Slovensku - YVETTE ŠEVČÍKOVÁ 
 • Biela pastelka oslávila 18. narodeniny - JÁN MIŠIAK MIŠKOVIČ 
 • Bílá pastelka 2019 – Viděno srdcem - PDG VOJTĚCH TRAPL 
 • Bezpečne s bielou palicou - JÁN MIŠIAK MIŠKOVIČ
 • Bohaté klubové aktivity po dobu prázdnin - FRANTIŠEK LOŠAN 
 • Súťaž vo varení gulášu - JÁN FURÁK 
 • 25. výročie LC Nitra - TIBOR KRAČŠENIČ, J.DOBIŠ, A.BELAJ 
 • Golfová akademie aneb Sportujeme s handicapem - J.ŠVARCOVÁ, I. HORÁKOVÁ 
 • Dianka a jej ostrejší a farebnejší svet - JÁN MIŠIAK MIŠKOVIČ
 • Srdce Slovenska v činnosti 15 rokov - PDG BOHUMÍR BOBO KRÁTKY 
 • Fotogaléria z činnosti klubov 
 • Zasadnutie kabinetu Distriktu 122 - PAVOL MORA DG 
 • Etický kódex, Globálny rámec služieb, Používané skrátené názvy

Správa šéfredaktora programu "časopis LION":

Starší vydání časopisu je možné otevřít ZDE

Vydáva:LCI Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika (ID:75077531) • 

Adresa redakcie: Časopis LION, Záhradná 14, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, • 

Tlačiareň:Róbert Jurových NIKARA, s. r. o., M. R. Štefánika 858/25, 96301 Krupina,  • 

Tematické zameranie: časopis o činnosti LCI, D122 a lionských kluboch v Distrikte • 

Šéfredaktor:Ing. Bohumír Krátky, MBA; • 

Redakčná rada: Guvernér D122, vice guvernéri a členovia redakčnej rady,  • 

Grafický design a zlom: Rudolf Žiak • Grafický návrh obálky:Alžbeta Morová • 

ISSN 2585-8742 • Periodicita: 3 krát ročne • Uzávierka čísla: 28. 02. • 30. 06. • 31.10. •

Kopírovanie a rozmnožovanie časopisu, prípadne jeho častí, výhradne s povolením vydavateľstva. 

Redakcia si vyhradzuje právo na korigovanie a krátenie textov v prípade potreby. 

Pôvodnosť a správnosť príspevku garantuje autor článku. 

Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.

Vytvořil Creos CZ