Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Kamenárska 174/66
Hliník nad Hronom 96601
Slovenská republika

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Časopis LION

Aktuální vydání 2/2019 - ke stažení ZDE

Obsah - přímý odkaz je zde:

 • Andrej Belaj, podnikateľ s lionským srdcom - BOHUMÍR BOBO KRÁTKY

  Jindra Švarcová, podnikatelka s lionským srdcem - BOHUMÍR BOBO KRÁTKY

 • Slovo Guvernéra Distriktu 122 - PAVOL MORA DG 2019-20

 • Dr. JUNG-YUL CHOI Medzinárodný prezident LCI 2019–20 - PAVOL MORA DG 2019-20

 • Slovo Guvernéra Distriktu 122 - PAVOL MORA DG 2019-20

 • 102. Medzinárodný konvent LCI 2019 v Miláne - PAVOL MORA DG 2019-20

 • Spoločenstvo Melvin Jones - BOHUMÍR BOBO KRÁTKY

 • Guvernér D122 na Konventoch - JAN KALAŠ DG 2018-19

 • Charitatívny beh slobody 2019 - LADISLAV BALÁZS

 • CAMPAIGN 100 - BOHUMÍR BOBO KRÁTKY

 • LC Banská Bystrica podporil Braillovskú olympiádu ÚNSS- DAGMAR FILADELFIOV, ÚNSS

 • Jarné stretnutie kabinetu a prezidentov v Prahe - PAVOL MORA DG 2019-20

 • Maséri a LC Bratislava Istropolis na Štefánik trail 2019 - M.ŠŤASTNÝ A M.KRASŇAN 11.Celoslovenské stretnutie FÉNIXÁKOV a zdravé oči s Lions - K.KEPENEŠOVÁ, FÉNIX

 • Svetový týždeň glaukómu 2019 - JÁN MIŠIAK MIŠKOVIČ

 • XXVII. Konvent Distriktu v Pardubicích - ALEXANDR KREJČÍŘ

 • LC Krupina - Slávnostné zasadnutie klubu - JÁN BOHOVIC

 • Stretli sme sa v Báči- JÁN FURÁK

 • Jeden z nás - čiperný sedmdesátník - FRANTIŠEK LOŠAN

 • Měření diabetu pro veřejnost v Rychnově - PDG JIŘ. ZATLOUKAL

 • Na palube jednorožca - SVETLANA KUZMITS

 • Prečo podporujeme pôrodnicu a vlastnýchov vodiacich psov - JÁN DUDÁŠ

 • LC Plzeň Ladies, našel svoji lionskou cestu a klíč, jak připravuje své akce - PDG JANA FLANDEROV

 • Lions Club Teplice a Arkadie dětem k jejich svátku - JOSEF HON

 • Činnosť LC Bratislava Danubius dopĺňajú nápady nových členov - ĽUDMILA BALUCHOVÁ

 • Jaro na Hradě - JAN TAJBL

 • Malý Tadeášek má motomed - LADISLAVA RICHTEROVÁ 

 • LC Karlovy Vary Diana - EVA DOUCHOVÁ

 • Fotogaléria z činnosti klubov

 • Informácie sú dôležité. A vedieť ich nájisť je ešte dôležitejšie - MILAN ONDRUŠ
 • Zoznam členov kabinetu 2019-20
 • Zasadnutie kabinetu Distriktu

 • Etiský Kódex, Globálny rámec služieb, Použité skratky

Správa šéfredaktora programu "časopis LION":

Starší vydání časopisu je možné otevřít ZDE

Vydáva:LCI Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika (ID:75077531) • 

Adresa redakcie: Časopis LION, Záhradná 14, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, • 

Tlačiareň:Róbert Jurových NIKARA, s. r. o., M. R. Štefánika 858/25, 96301 Krupina,  • 

Tematické zameranie: časopis o činnosti LCI, D122 a lionských kluboch v Distrikte • 

Šéfredaktor:Ing. Bohumír Krátky, MBA; • 

Redakčná rada: Guvernér D122, vice guvernéri a členovia redakčnej rady,  • 

Grafický design a zlom: Rudolf Žiak • Grafický návrh obálky:Alžbeta Morová • 

ISSN 2585-8742 • Periodicita: 3 krát ročne • Uzávierka čísla: 28. 02. • 30. 06. • 31.10. •

Kopírovanie a rozmnožovanie časopisu, prípadne jeho častí, výhradne s povolením vydavateľstva. 

Redakcia si vyhradzuje právo na korigovanie a krátenie textov v prípade potreby. 

Pôvodnosť a správnosť príspevku garantuje autor článku. 

Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.

Vytvořil Creos CZ