Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Kamenárska 174/66
Hliník nad Hronom 96601
Slovenská republika

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Aktuality

15.12.2019

Listy Guvernéra D122

LCI - District 122, Czech republic and Slovak republic

Milí Lions,

Na uvedených linkách a na webe dištriktu nájdete nový list guvernéra.

List Guvernéra - Pravdivé a polopravdivé informácie 

MJF Ln Pavol Mora 

District Governor 2019-20

https://www.lci-d122.org/aktuality/listdg2019-20/ 

(po dvoj-kliku sa otvorí súbor v novom okne prehliadača)

16.12.2019

Viceguvernéri informujú

Dňa 12.3.2020 Viceguvernéri Čestmír Koželuha a Milan Ondruš za pomoci bývalého správcu webu Jana Haura v rozpore s etickým kódexom a lionskými pravidlami (hackersky) zneužili web Distriktu 122 (lci-d122.org) a začali zverejňovať informácie, ktoré ako píšu:
"...Dalším krokem je formou pravidelných sdělení vás, členskou základnu D122, pravdivě informovat o situaci v distriktu na webové stránce našeho hnutí..
 
Následne 16.3.2020 I.Viceguvernér zverejnil ďalšie informácie, ktoré predpokladám v krátkom čase zašle mne, alebo správcovi webu Bohumírovi Krátkemu a budú vám k dispozícii v tejto sekcii.
 
Je pre mňa nepochopiteľné, prečo ma neinformovali, že chcú vlastný priestor na distriktnej web stránke lci-d122.org, kde budú mať možnosť pravdivo informovať. Preto som sa rozhodol, že pánom Viceguvernérom umožním pravidelne, ako píšu cca 2x  týždenne, informovať o krokoch, ktoré podnikajú smerom k stabilizácii D122 priamo na web stránke Distriktu 122.
 
Pavol Mora
DG D122 2019-20
 
 
17.12.2019

Téma dňa

e-mailová diskusia členov organizácie

  

Aktualita prináša e-mailovú komunikáciu členov organizácie, ktorí si želajú aby ich reakcie k téme boli zverejnené na web stránke Dištriktu 122.

 

JE či NIE JE  -  Spolok IČ:75077531 nástupcom OZ IČ: 48550086

Príloha 1:  Pôvodný dopis z roku 2018

Príloha 2:  Komunikácia ČSOB Hodonín z roku 2018

ICS3.3.2020

Program 4. Kabinet LY 2019-20

4.4.2020 10:00 - 4.4.2020, elektronicky E-MAIL schránky členov

4. KABINET D122 LY2019-20

Dňa 4.4.2020 – elektronicky (10.00-12.00 hod.)

 

Vážení členovia kabinetu,

 

V prvom rade mi dovoľte, aby som vám zaželal veľa zdravia. Verím, že sa nám podarí epidémiu COVID-19 poraziť a v čo najkratšom čase pokračovať v svojich dlhoročných aktivitách.

Teraz sa musíme k sebe aj svojmu okoliu správať zodpovedne. Lioni na celom svete hľadajú spôsob, ako neprestať vyvíjať činnosť aj v tomto náročnom období.

Po dôkladnom uvážení som rozhodol, že 4. kabinet D122 v lionskom roku 2019-20 sa uskutoční elektronicky.

Program zasadnutia vám bol zaslaný a je zároveň zverejnený aj na webe lci-d122.org.

Chcem vás poinformovať ako je pripravený „elektronický kabinet“.

 

1/ Sekretár kabinetu vám poslal informáciu o dostupnosti podkladov na rokovanie na web-stránke lci-d122.org. Podklady sú umiestnené v zaheslovanej časti stránky.(Zápisy zo zasadnutí).

Bol by som rád, keby ste sa s nimi láskavo oboznámili.

2/ Po uvážení som upustil od videokonferencií a rôznych iných foriem prenosov obrazu alebo zvuku medzi účastníkmi zasadnutia. Nie všetci sme rovnako technicky zdatní a mohlo by to spôsobiť nečakané komplikácie.

3/ Podklady sú pripravené tak, aby po preštudovaní umožnili členom kabinetu s hlasovacím právom vyjadriť svoj názor jednoduchým spôsobom. Hlasovaním za, proti a v niektorých opodstatnených prípadoch zdržal sa hlasovania.

4/ zajtra, v sobotu 4.4.2020 vám zašleme o 10.00 hod. do vašich emailových schránok hlasovacie formuláre. Jeden pre verejné hlasovanie a jeden pre hlasovanie tajné.

5/ Svoje hlasovanie môžete uskutočniť do 12.00 hod. Po tomto čase už hlasovanie bude neplatné.

6/ Verejné hlasovanie je realizované tak, že bude možné identifikovať odosielateľa. Pri tajnom hlasovaní nie.

/ Po ukončení hlasovania budete oboznámení opäť informáciou do vašej emailovej schránky o výsledku hlasovania.

 

Verím, že pochopíte dôležitosť tohto zasadnutia a „zúčastníte“ sa zasadnutia.

 

 

aktualizovaný je Bod 4 a doplnené sú Bod 8 a Bod 12 a 13

prezeranie dokumentov vyžaduje prihlásenie na web d122.

S pozdravom

Pavol Mora DG2019-20 

 

 

ICS18.2.2020

Jumelage 2020 aktualizované 20.03.2020

8.5.2020 15.00 - 10.5.2020, Passau https://www.lci-d122.org/jumelage-passau/

4.3.2020

* * * Z R U Š E N Ý * * * XXVIII. Konvent v Českých Budejoviciach

15.5.2020 - 17.5.2020, Rozhodne 4.Kabinet DG dňa 4.4.2020 v Bratislave

Vážené Lionky, Vážení Lioni, členovia D122 

Zverejnený termín konventu Distriktu 122 sa blíži. Musíme konať zodpovedne. 

Z dôvodu pretrvávajúceho globálneho znepokojenia nad koronavírusom na celom svete a jeho výskytom na území Českej republiky, rovnako aj z dôvodu vznikajúcich vzájomných osočovaní pri komunikácií dlhoročnej témy vzniku dvoch samostatných distriktov a v neposlednom rade z dôvodu udržania vyrovnaného finančného rozpočtu.

Oficiálne ruším plánovaný XXVIII.Konvent D122 v Českých Budějoviciach v termíne od 15. 05. - 17. 05. 2020.

Mám zato, že zdravie našich členov je prvoradé. V lionskom svete sa v sa súčasnosti rušia, alebo obmedzujú stretnutia lionov, aby sa minimalizovalo riziko nákazy lionov počas ich stretnutia. Sám Medzinárodný prezident LCI Dr. Jung-Yul Choi z tohto dôvodu zrušil plánovanú marcovú návštevu Slovenska. 

V termíne 16.5.2020 od 13.00 do 15.30 sa uskutoční len pracovná časť XXVIII. konventu LCI Distrikt 122,

za účasti len oprávnených delegátov, tak aby sa stretnutia zúčastnil minimálny počet ľudí.

O mieste, programe a počtoch delegátov rozhodne v súlade s našimi stanovami kabinet na svojom zasadnutí 4.4.2020 a budete včas informovaní.

S pozdravom 

Palo Mora, DG D122 2019-2020 

ICS21.3.2020

* * * Z R U Š E N Ý * * * 103.Konvent v SINGAPURE

26.6.2020 - 30.6.2020, https://lcicon.lionsclubs.org/2020-convention-canceled/

Rada medzinárodných riaditeľov LCI hlasovala o zrušení Medzinárodného konventu v roku 2020 z dôvodu obáv týkajúcich sa koronavírusu (COVID-19).

To znamená, že nasledujúci medzinárodný konvent sa uskutoční v roku 2021 v kanadskom Montreale.

Prosíme Vás pravidelne kontrolujte aktualizácie, pretože ide o rýchlo sa vyvíjajúcu situáciu.

https://lcicon.lionsclubs.org/2020-convention-canceled/

https://www.lionsclubs.org/en/coronavirus

 

20. marca 2020 bolo oznámené, že LCI konvent 2020 sa nebude konať v Singapure z dôvodu obmedzení zavedených singapurským ministerstvom zdravotníctva. Po vyhodnotení rôznych možností vrátane presunu konventu na iné miesto alebo odloženia na neskorší dátum, správna rada hlasovala o zrušení konventu v roku 2020. Toto rozhodnutie bolo prijaté s ohľadom na zdravie a bezpečnosť všetkých lionov, zamestnancov a predajcov.

Medzitým bude náš konferenčný tím usilovne pracovať, aby vám pomohol. LCI vráti všetky poplatky za registráciu v plnej výške. V tejto chvíli vás žiadame, aby ste nekontaktovali spoločnosť LCI a informovali sa o svojej registrácii, zrušení lístkov alebo zrušení ubytovania.

Vytvořil Creos CZ