Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Etický kodex

Lioni se vstupem do klubu zavazují k dodržování následujícího etického kodexu:
 • Svou víru v důstojnost svého povolání PROKAZOVAT činorodou snahou, abych zasloužil uznání za to, co jsem vykonal.
   
 • HLEDAT úspěch a žádat přiměřenou odměnu či užitek jako něco, co mi právem náleží, avšak neusilovat o žádný užitek nebo úspěch za cenu ztráty sebeúcty hledáním výhod, jež mi nenáleží.
   
 • MÍT NA MYSLI, že pro vybudování vlastní existence není nutné zničit existenci někoho druhého, být loajální k ostatním a pravdivý sám k sobě.
   
 • PŘI VZNIKU pochyb o čistotě a spravedlivosti svého postoje či jednání vůči svým bližním, hledat důvod pochyb především u sebe.
   
 • V přátelství VIDĚT cíl a ne účel světící prostředek. Chápat, že právě přátelství není měřeno službou jednoho druhému, že opravdové přátelství nic neočekává, službu však přijímá v tom duchu, v jakém byla prokázána.
   
 • Být si VŽDY VĚDOM svých povinností občana vůči svému národu, své zemi a své obci. Jim svým postojem, slovem i skutky projevovat neotřesitelnou věrnost a velkoryse jim věnovat své schopnosti a možnosti.
   
 • Svým bližním POMÁHAT, nešťastným útěchou, slabým podporou a potřebným svým jměním.
   
 • BÝT OBEZŘETNÝ s kritikou a ŠTĚDRÝ s chválou.

 • BUDOVAT, NE NIČIT.
Vytvořil Creos CZ