Motto:WE SERVE

Kontakt:

Hotel Slovan
A. Kmeťa 2
010 01 Žilina

+421-911-710 978

 

Logo LC ZA

Úvodná stránka

LC ZILINA

LIONS CLUB Žilina vznikol v roku 2001 a jeho aktivity sa hneď od začiatku činnosti zamerali na naplnenie ústredného motta "We Serve" – "Pomáhame". Snažíme sa pomáhať práve tým, ktorým pomoc, aj keď len malá, umožňuje zlepšiť ich momentálny stav.

V našom klube dlhodobo pracujeme na projektoch, cieľom ktorých je zjednodušiť, zlepšiť a skvalitniť život nevidiacim a zrakovo hendikepovaným, rovnako aj na projektoch zabezpečujúcich osvetu a prevenciu očných chorôb detí i  dospelej populácie. Významným partnerom v našom snažení je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), predovšetkým jej krajská pobočka v Žiline. 

S cieľom znásobiť humanitárny dopad v pôsobnosti klubu, krajiny, či celého sveta smeruje nový celosvetový globálny rámec služieb aktivity Lionov celkom do piatich oblastí. Okrem projektov na pomoc zrakovo hendikepovaným máme v hľadáčiku aj cukrovku, neustále sa rozširujúce chronické ochorenie, o ktorom môžeme hovoriť už ako o epidémii tretieho tisícročia. Za veľmi dôležitú považujeme aj našu orientáciu na detské onkologické ochorenia. Lioni v rámci celosvetovej pôsobnosti riešia aj nemenej závažnú problematiku hladuživotného prostredia. Nový globálny rámec služieb dopĺňa doterajšie aktivity Lionov a ponúka nové príležitosti ako pomôcť zvládnuť rastúce výzvy, ktorým čelí ľudstvo.

Naše projekty financujeme z prostriedkov, ktoré získavame z rôznych benefičných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Najdôležitejšie z nich sú: 

Benefičný reprezentačný ples LIONS CLUBu Žilina

Májový benefičný koncert LIONS CLUBu Žilina

Adventný benefičný koncert v kostole sv. Barbory

Benefičný predaj Vianočného punču

Významným zdrojom finančných prostriedkov sú aj príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, resp. finančné prostriedky získané na základe zmluvy o reklame. Rovnako nám pomáha aj to, že sme registrovaným prijímateľom pre použitie podielu zaplatenej dane (tzv. 2% z daní) v zmysle Zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z v platnom znení.


Adresa - zobraziť v mape

Hotel Slovan
A. Kmeťa 2
010 01 Žilina

Kontaktný e-mail: prezident@lionsclub-zilina.sk

Kontaktný telefón: +421-911-710 978


Funkcionári klubu

MenoPriezviskoFunkcie v klubu
BernardJaníkPrezident klubu
VladimírCehlár1. viceprezident
JánSokolík2. viceprezident
JánRieckySekretár klubu
MichalFaithPokladník
JurajAltusMinulý prezident
JozefDúbravkaMinulý prezident
Poverenník pre kontakt s verejnosťou
PavolDupkalaMinulý prezident
JozefMolitorMinulý prezident
MilanOndrušMinulý prezident
Poverenník pre aktivity klubu
Správca WEBu
EmilPečíkMinulý prezident
JánSládečekMinulý prezident
Správca WEBu
JozefStehlíkMinulý prezident
MariánLabašCeremoniár

Schôdzky

prvý pondelok v mesiaci

Čas

18:00

Miesto - zobraziť v mape

Hotel Slovan
A. Kmeťa 2
010 01 Žilina

Vytvořil Creos CZ