Motto:WE SERVE

Kontakt:

Hotel Slovan
A. Kmeťa 2
010 01 Žilina

+421-911-710 978

 

Logo LC ZA

Poskytli sme pomoc

 Vážené lionky, lioni, Vaše rodiny , Vaši blízki a priatelia,
 
Dovoľte aby  som Vám v vo svojom mene a v mene nás viacerých zaželal
pevné zdravie, výdrž  v túto tak ťažkú chvíľu v ktorej sa teraz nachádzame. 
Myslím si, že dodržiavanie všetkých hygienických nariadení a opatrení na zamedzenie rozširovania COVID 19 nás všetkých viac spojí a   posilní v tejto ťažkej chvíli. 
Sme Tí, ktorí sme sa dobrovoľne rozhodli  pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Náš klub v tomto období neorganizuje nijaké dobročinné akcie, stretnutia a preto sme ako vedenie klubu urobili nasledovné :
 
Za náš klub po konzultácií s vedením klubu  sme poskytli pomoc a to :
LC Žilina spolu so Soroptimist, RORATY /straré/ a INÁ  Žilina sa finančne podieľať na zabezpečení ochranných pomôcok pre osoby v 1.slede  a to finančným príspevkom na zakúpenie ochranných oblečení, rukavíc a dezinfekčných prostriedkov pre filtračný stan FNSP Žilina.
 
Ďalej ako samostatne za náš klub mám prísľub vo veľmi krátke dobe dnes alebo zajtra na nákup 100 ks respirátorov FFP3, ktoré by sme darovali si  myslím na 2 možno 3  oddelenia FNSP Žilina. 
 
Je to len kvakpa v tom čo môžme poskytnúť pomoc, ale si myslím, že je to správne.  Aspoň takto by sme pomohli tým, ktorí sú v prvom slede pri poskytovaní  starostlivosti o pacienta.
 
Ešte raz Vám všetkým Vám a Vašim rodinám prajem, aby sme túto ťažkú skúšku zložili na výbornú a stretli sa na zasadnutí klubu okamžite ako to bude možné.
 
Pekný deň
 
Milan Vašanič
prezident klubu
 
Tel: +421903544820
Email: 
Vytvořil Creos CZ