Kontakt:

Kongres hotel DIXON
Švermova 32
974 04 Banská Bystrica

+421 915 774 053

Úvodná stránka

LC BANSKA BYSTRICA LEA

Členky klubu

zľava doprava: Janka Slaná, Diana Vološinová, Andrea Dolinská, Iveta Babjaková


Adresa - zobraziť v mape

Kongres hotel DIXON
Švermova 32
974 04 Banská Bystrica

Kontaktný e-mail: lionsclublea@gmail.com

Kontaktný telefón: +421 915 774 053


Funkcionári klubu

MenoPriezviskoFunkcie v klubu
IvetaBabjakováPrezident klubu
Poverenník pre kontakt s verejnosťou
Správca WEBu
AndreaDolinskáSekretár klubu
Výmena mládeže
Správca WEBu
DianaVološinováPokladník
Zmocnenec pre zber okuliarov
JankaSlanáCharter president
Cenzor
Kronikár

Schôdzky

prvý pondelok v mesiaci

Čas

17:30

Miesto - zobraziť v mape

KONGRES HOTEL DIXON
Švermova 32
974 04 Banská Bystrica

Vytvořil Creos CZ