Milí Lioni a přátelé,
jak jsem vám slibovala již v mém prvním listu guvernérky, ZDE je seznam členů kabinetu včetně kontaktních údajů a fotek.
Snad vám tím trochu ulehčíme práci a přemýšlení o tom, na koho se s čím obrátit, ale hlavně vám trochu pomůžeme s otázkou "kdo je vlastně kdo".
Celý kabinet včetně mě vám bude moc rád k dispozici. 
Těšíme se na spolupráci s vámi. Mějte se krásně,
Alexandra Koželuha

Přehled kursů pro rok 2014
Výzva - potřebujeme dobrovolníky

LIONSKÉ OFTALMOLOGICKÉ EDUKAČNÍ CENTRUM (LOEC)
při FN Královské Vinohrady Praha

Projekt Lionského oftalmologického edukačního centra (LOEC) v Praze při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady vznikl v roce 1996. LCI nabídlo Fakultní nemocnici možnost podílet se na dalším vzdělávání očních lékařů střední a východní Evropy a tím i na zlepšení lékařské péče. Projektu se zúčastnila rovněž Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta. Mezinárodní zkratka užívaná pro označení centra je LECOP (Lions International Educational Center of Ophthalmology Prague).

V roce 1998 byl projekt schválen LCIF - Nadací SightFirst se sídlem v USA a smluvně potvrzen 6.5.1999 s podmínkou, že jeho činnost bude provozována 25 let. Z peněžitého daru ve výši 1 miliónu USD byl postaven objekt oftalmologického centra bezprostředně navazující na oční kliniku přímo v areálu fakultní nemocnice. Distrikt pověřil LC Praha Hartig, aby se ujal funkce investora. Klub obdržel zvláštní poděkování za perfektní splnění úkolu. Nově vybudované centrum bylo  otevřeno dne 21.3.2002 za přítomnosti Dagmar Havlové a bylo uvedeno do plného provozu dne 10.5.2002. Účastníci kurzů mohou sledovat klinickou praxi, navštívit lůžkové oddělení a operační sály. Přednáškový sál je propojen s operačním sálem, což umožňuje sledování prováděných chirurgických výkonů na velkoplošné videoprojekci jednoho ze tří operačních mikroskopů. Frekventanti se seznámí rovněž s moderním vybavením kliniky, které bylo pořizováno též z grantu LCIF.

Cíle Lionského vzdělávacího centra

Hlavním cílem je výuka očních lékařů a středního zdravotnického personálu se zaměřením na nejčastější příčiny postižení zraku, které se dají léčit a nebo včasnou prevencí předcházet – glaukom, katarakta, diabetická renitopatia, dále intraokulární záněty a výuka moderních metod v dětské oftalmologii. Přednášejícími jsou známé světové a evropské kapacity, k programu se vyjadřuje Světová zdravotnická organizace WHO.

Lionské centrum rozšiřuje rovněž Program VISION 2020, což je celosvětová iniciativa za vyloučení slepoty.

Doposud jsou náklady na kurzy hrazeny zejména Christoffelovou slepeckou misí, která financuje hlavně vzdělávací mezinárodní programy, někdy cestovné studujících i přednášejících, dále samotnými účastníky a různými sponzory. Sponzory jsou i další organizace spolupracující s očními klinikami – zajišťující léky, techniku apod.

 


Článek o LOEC, zveřejněný v čísle 2013/06 mez. časopisu (anglicky)

Údaje o provozu centra - květen 2014

VÝZVA - Hledáme anglicky hovořící Liony ke spolupráci na činnosti Grantové komise LOEC