Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FACEBOOK  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Mírový plakát

Podpořte pravidelnou mezinárodní výtvarnou soutěž dětí

LIONS INTERNATIONAL PEACE POSTER CONTEST

Jak mezinárodní soutěž probíhá

Lionské kluby organizují a podporují účast žáků základních škol v této soutěži, a to v místě, kde působí. Soutěže se mohou zúčastnit žáci, kteří k datu 15.11.2024 dosáhnou věku od 11 do 13 roků. Obrázek, který děti vytvoří, musí naplňovat téma určené LCI pro každý jednotlivý rok. Pro lionský rok 2024-25 bylo již vyhlášeno téma:

Peace Without Limits - Mier bez omezení - Mír bez omezení.

Obrázky musí dodržet požadované rozměry obrázku, tedy minimálně (v centimetrech) 33x50, maximálně 50x60. Obrázek musí být namalovaný (nesmí na něj být nic nalepováno, nesmí jít o koláž apod.). Na zadní straně bude vypsáno jméno a věk žáka, škola a téma obrázku. Může tam být i myšlenka, která dítě při malování vedla. Lionské kluby, které se tomuto mezinárodnímu projektu věnují, pak vyberou vítěze ve své oblasti a také jim předají klubové odměny. Klub může obrázky, které se umístily na prvních třech místech, zaslat jako postupující do distriktního kola.

Pokud kluby nezakoupily kity pro výkresy (viz níže), mohou soutěž organizovat v rámci svého klubu, ocenit soutěžící žáky podle svých možností a vítězný výkres zaslat po dohodě se zmocněncem tak, aby byl k dispozici pro 2. schůzi kabinetu (listopad 2024), kde budou vyhodnoceny nejlepší výkresy a pak odměněny podle pravidel stanovených pro soutěž. Soutěž tak bude probíhat jen v rámci D122.

Pro účast v mezinárodním soutěži je však nutné, aby obrázky byly opatřeny KIT-em, který zakoupí kluby v LCI a v kterém budou vyplněny potřebné údaje, mimo jiné i souhlas rodičů. Cena KIT-u je stále 11,95 USD. Je možné jej objednat ZDE a to nejpozději do 1.10.2024.

Vyzýváme všechny lionské kluby našeho distriktu, aby se v co největší míře do tohoto mezinárodního projektu zapojily. Mohou tak pozitivně propagovat lionské hnutí ve svém nejbližším okolí a oslovit naši nejmladší populaci, případně i rodiče dětí a pedagogy. 

Věříme, že tentokrát bude opět přivezeno do soutěže mnoho krásných obrázků Navštivte ještě školy, kde působí výtvarné kroužky a informujte je o soutěži. Ze zkušenosti víme, že určitě uspějete.

Přehled mezinárodních vítězů z předešlých ročníků najdete ZDE.

Ceny pro vítěze

Distriktní kolo

1. místo 1.500,- Kč, 2. místo 1.000,- Kč a 3. místo 500,- Kč

Mezinárodní finále

  • Hlavní cenou pro vítěze je šek v hodnotě 5.000,- USD a plaketa. Cesta na předání ceny v rámci Lions Day with the United Nations je vítězi hrazena z prostředků LCI, stejně jako dvěma členům doprovodu (jeden z rodičů a prezident sponzorského Lions Clubu).

  • Dalších 23 oceněných obdrží šek v hodnotě 500,- USD a certifikát.

Více informací najdete na http://www.lionsclubs.org, cestou: vyhledání Peace Poster Contest. Kliknutím na Peace Poster Contest se vám otevře stránka s potřebnými informacemi. Na stejném místě najdete všechny potřebné informace pro objednání Kit-u. Níže na téže stránce dostanete informace o termínech (Deadlines).

Vytvořil Creos CZ