Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FACEBOOK  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Činnost Lions klubů

Lions klub je základem  lionského hnutí. Kluby  uskutečňují programy a aktivity doporučené LCI. Pomoc potřebným nespočívá jen v organizování společenských akcí za účelem získání finančních prostředků, ale také v organizační, morální a další nemateriální podpoře ve prospěch klubem vybraných zařízení nebo jednotlivců.

Členství v klubu je možné jen pro pozvané. Lionské kluby mají většinou zasedání 2x do měsíce. Jednání je zahájeno poklepem kladívka na lionský zvon.

Provoz klubu je financován zcela samostatně z členských příspěvků, jejich výši stanoví klub a odsouhlasí je členská schůze. Musí pokrýt režijní náklady klubu, příspěvky do ústředí a do distriktu dle Příspěvkového řádu.

Finanční prostředky pro humanitární činnost mohou být získány z akcí nebo darem od členů a jiných osob nebo institucí. Výnosy z akcí a dary mohou být použity pouze ve prospěch potřebných, klub o jejich předání a výši rozhoduje samostatně. Nikdy nesmí být použity na činnost klubu. Obrácený postup je možný.

Účetnictví je vedeno odděleně pro provoz klubu a pro humanitární činnost.

Každý klub má své stanovy.

Vytvořil Creos CZ