Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FACEBOOK  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Pomoc obyvateľom Ukrajiny

Rozcestník

Fotogaléria Chronologický prehľad
Daniel Rochlitz – Lion s veľkým srdcom.

Aktualizovaná prezentácia pomoci Lionov (PDF 18 MB)


Krátko po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, 28. 2. 2022, v liste Lionom guvernér Dištriktu 122 vyhlásil „Výzvu Lionom a klubom Dištriktu 122 na pomoc obyvateľom Ukrajiny“. Konštatoval, že situácia na Ukrajine nikoho z nás nenecháva chladným a že s ľuďmi žijúcimi na Ukrajine i s tými, ktorí utekajú pred vojnou pociťujeme veľkú solidaritu a chceme im pomôcť.

Guvernér požiadal Lionov o:

  • zabezpečenie (poskytnutie) ubytovania a dopravy pre utekajúcich pred vojnou
  • zabezpečenie materiálnej i morálnej pomoci utečencom v danom regióne
  • zabezpečenie pomoci pri riešení praktických problémov vo vzťahu k štátu a inštitúciám

Guvernér zároveň vyhlásil „Zbierku solidarity Lionov Dištriktu 122 na pomoc obyvateľom Ukrajiny“, ktorej výťažok sa použije na obstaranie a distribúciu zdravotníckeho materiálu pre Ukrajinské nemocnice a na materiálnu pomoc obyvateľom Ukrajiny i utečencom pred vojnou na našom území.

Guvernér ustanovil Výbor dištriktu pre pomoc Ukrajine, ktorý spolupracuje s jednotlivými klubmi, predovšetkým však s klubmi pôsobiacimi na území najbližšie k ukrajinským hraniciam. V liste z 1.3. 2022 guvernérke Dištriktu 134 Ukrajina sme vyjadrili solidaritu statočným ľuďom na Ukrajine v ich ťažkých dňoch po vpáde ruskej armády na územie ich slobodnej demokratickej krajiny. Ponúkli sme pomoc Slovenských a Českých Lionov Ukrajinským Lionom, ich rodinným príslušníkom, ako aj všetkým ostatným, ktorí potrebujú pomoc. Informovali sme o našej už prebiehajúcej pomoci ukrajinským nemocniciam a utečencom pred vojnou. Zároveň sme ponúkli aj evakuáciu a prechodné ubytovanie v bezpečí rodín Českých a Slovenských lionov, prípadne v iných ubytovacích zariadeniach, ktoré vieme dočasne financovať. Tiež sme kontaktovali Lions Club Ľvov – ten intenzívne spolupracuje predovšetkým s poľskými Lionmi, s ktorými sme tiež v kontakte. Veľmi úzko a intenzívne spolupracujeme s nemeckými lionmi. Výsledkom je významná materiálna i finančná pomoc.

V krátkej dobe získal náš dištrikt od LCIF (Lions Clubs International Foundation) grant v sume 15 000 USD na materiálnu a potravinovú pomoc utečencom z Ukrajiny na našom území, následne ďalší grant od nemeckých Lionov v sume 15 000 EUR a požiadali sme o ďalších 30 000 EUR. Prispievajú aj naše kluby. Členovia LC Košice v priebehu prvého víkendu po vpáde Ruska na Ukrajinu vyzbierali 7 200 EUR, Slovenská kardiologická spoločnosť vďaka lionovi Petrovi Olexovi prispela čiastkou 10.000 EUR. LC Žilina prispel sumou 4 000 EUR, LC Piešťany spolu s manželmi Sebedinskými tiež prispeli sumou 4 000 EUR. LC Karlove Vary poskytol finančnú podporu ukrajinským obetiam ruskej okupácie vo výške 100.000 Kč, LC Pardubice a LC Praha Ambasador prispeli čiastkami 50 000 Kč, LC Teplice 25 000 Kč, LC Praha Hartig, LC Plzeň Bohemia, LC Rychnov nad Kněžnou po cca 20 000 Kč a LC Plzeň City, LC Praha Ladies a LC Praha Strahov čiastkou cca 15 000 Kč. LC Plzeň Ladies podľa hesla " Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva" odoslal čiastku 25 000 Kč pre organizáciu „Přes Hranice“, ktorá sa podpore na Ukrajine dlhodobo venuje.

Naše Lions kluby aktívne pomáhajú Ukrajine už od piatku 25. februára. Z veľkej časti ide o materiálnu pomoc a finančnú pomoc, ale tiež o pomoc pri zabezpečení dopravy a ubytovania pre vojnových utečencov. Pomáhajú Lioni z oboch našich republík. Mnohí naši členovia ponúkali svoju pomoc priamo na ukrajinských hraniciach.

Hlavným partnerom nášho dištriktu v obstarávaní a distribúcii pomoci sa stal I. LIONS CLUB KOŠICE v  kooperácii s LC Prešov a LC Košice Cassovia.

Vďaka osobným kontaktom predstaviteľov I. LIONS CLUBu KOŠICE v nemocniciach v Užhorode, v Mukačeve, v Charkove, v meste Čerkasy a ďalších sme získali informácie o nedostatku liekov a zdravotníckeho materiálu. Dostali sme aj zoznam chýbajúcich liekov a materiálu. Na základe žiadosti prezidenta LC Košice sme získali dočasnú výnimku na vývoz registrovaných liekov so ŠÚKL kódom na Ukrajinu. Pre rýchlu realizáciu pomoci bola z rozpočtu dištriktu okamžite poskytnutá čiastka 10 000 EUR na nákup liekov a zdravotníckeho materiálu. Lieky museli byť vyvezené na Ukrajinu do 8. marca 2022. Dobrá vec sa podarila a vďaka obetavosti a vysokému nasadeniu členov I. LIONS CLUBu KOŠICE sme úspešne zrealizovali pravdepodobne prvú  oficiálne organizovanú dodávku liekov zo Slovenska pre Ukrajinu.


Fotogaléria je TU

Chronologický prehľad

7. 3. 2022 – Prvá dodávka liekov na Ukrajinu – do nemocníc v Mukačeve a v Užhorode - hodnota cca 81 000 €. Zabezpečil I. Lions Club Košice v spolupráci s Dištriktom 122, klubom Rotary Classic Košice, spoločnosťou Pharex  a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou.
13. marca sa Lioni v LC Prešov rozhodli pomôcť kláštoru v Gelnici zariadiť izby pre utečencov z Ukrajiny. Potrebovali koberce, váľandy, matrace, skrinky, komody, deky, posteľnú bielizeň ....  Všetko, čo je potrebné na to, aby sa mohlo v izbách dlhodobo bývať. A koberce, hlavne kvôli deťom, lebo sa stále hrajú na zemi. „Ak máte doma nepotrebný nábytok a iné veci na zariadenie týchto izieb, dajte nám prosím vedieť“, požiadala Milka Vichrestová z Lions Clubu Prešov. 
Obrátili sa aj na I. Lions Club Košice, ktorý, v spolupráci s Dištriktom 122, sústreďuje vo svojich skladových priestoroch materiálnu pomoc dodanú z Nemecka, Španielska, Francúzska, Čiech a Slovenska.
 
14. 3. 2022 - Košickí Lioni neváhali, vyhrnuli rukávy a spolu s Prešovčanmi naložili dodávku s potrebným vybavením. Dobrý úmysel sa podaril a ubytovanie pre matky s deťmi v Gelnici sa podarilo zabezpečiť. Svedčí o tom aj list a poďakovanie provinciálnej predstavenej zariadenia, ktoré prevádzkujú Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, v ktorom  ďakuje Lions Clubu Prešov, I. Lions Clubu Košice, dobrodincom z Belgicka a všetkým ostatným. V poďakovaní hovorí: „Pomohli ste vytvoriť bezpečný domov pre ľudí, ktorým domovy boli ukradnuté vojnou. Pomohli ste vyčariť úsmev na tvárach detí a uspokojiť srdcia mamičiek, ktoré budú teraz spať a hrať sa so svojimi deťmi v bezpečí.“
 
16. 3. 2022 - sklad materiálnej pomoci LC Prešov - za 4 800.- €  nakúpené potraviny, osem veľkých deväť tonových dodávok zmiešaného tovaru (deky, drogéria, posteľná bielizeň) a cca 900 kg liekov.
Veľmi záslužnú prácu  pre utečencov pred vojnou na Ukrajine robia aj Lioni z LC Košice Cassovia. V Prešove, v spolupráci s rehoľnou sestrou Maristellou, pre nich pravidelne zabezpečujú materiálnu a potravinovú pomoc, organizujú bezplatný bazár. Spolupatričnosť a nezištnosť sú ich krédom.
16. marca - sklady I. LC Košice – ďalšia dodávka na Ukrajinu - medicínsky materiál, infúzie , pacientske monitory, lieky, obväzový materiál ... do nemocníc v Charkove, Mukačeve a Užhorode - hodnota  cca 51.000 €.
Okrem toho dodávka pre utečencov v Košiciach – jedlo, pitie, spacie vaky, deky, teplé oblečenie.
 
17. 3. 2022 - Správa od I. LC Košice: „Vykladáme dva kamióny zo  Španielska. Sú z Rotary International Foundation… tu všetci pracujú spolu… prekladáme , uskladňujeme a budeme distribuovať.“ 
 
18. 3. 2022 - prezident I. LC Košice píše: „Milí Lioni. Lieky od nás dorazili až do Charkova a Kyjeva. Tri ďalšie veľké dodávky smerujú priamo do Charkova.“
Dušan Leng ďalej píše: „Logistiku už máme celkom zvládnutú. Vieme denne expedovať pomoc do Užhorodu, Ľvova, Kyjeva, Charkova. Jednoduchšie je to s 3,5 t dodávkami, ale zvládneme aj 20 - tonový kamión. Sklad má kapacitu štyri kamióny. Ešte máme jeden sklad v rezerve. A všade je k dispozícii vysokozdvižný vozík.“ A na záver dodáva: „Stále prichádzajú prosby o konkrétny tovar. Čo máme, dáme, čo nemáme, kúpime. Kým sa bude dať.“ 
 
Obrovskú ochotu pomáhať ľuďom na Ukrajine sme zaznamenali aj u našich nemeckých lionských priateľov. Náš dištrikt úzko spolupracuje s nemeckým multidištriktom MD 111, predovšetkým však s našimi partnermi v DISTRIKT 111 BAYERN-OST, DISTRIKT 111 BAYERN-NORD a DISTRIKT 111 Mitte-Sud. Príkladná je aj vzájomná spolupráca v rámci pomoci ukrajinským ľuďom medzi nemeckými a našimi klubmi, napríklad medzi LC Rhein Wied a LC Košice Cassovia. Už 10. marca dorazil kamión s pomocou od LC Rhein Wied do Pozdišoviec (obec na východnom Slovensku). Väčšina zásielky bola uložená v sklade Evanjelickej diakonie na Slovensku v Pozdišovciach, odkiaľ je podľa potreby a vývoja situácie, aj za pomoci LC Košice Cassovia, priebežne distribuovaná utečencom z Ukrajiny, ktorí našli dočasné útočisko v okolí. Časť humanitárnych zásob ide aj priamo na Ukrajinu, do užhorodského gymnázia a do užhorodskej nemocnice.
 
8.3. – 10.3. 2022 - Plzeň - Väčšina kamiónov s humanitárnou pomocou z Nemecka smeruje do skladu  Lions Clubu Plzeň City, kde sa prekladá do kamiónov smerujúcich do skladov I. Lions Clubu Košice.
 
13.3. – 18.3. 2022 - I. Lions Club Košice - dennodenná práca v sklade, vykládka, uskladnenie, nakládka a distribúcia humanitárnej pomoci
 
28.3. 2022 - Košice – vykládka už 5. kamióna z Nemecka, ihneď transport medicínskeho materiálu do Užhorodu
 
29.3. – 31.3. 2022 - Košice – nakládka a odvoz liekov, medicínskeho materiálu a invalidných vozíkov na Ukrajinu. V spolupráci s LC Košice Cassovia distribúcia potravín rodinám utečencov.
 
1.4. 2022 - Lions Club Prešov sklad potravín – uskladnenie a následný rozvoz pomoci
 
4.4. 2022 - Ukrajina  – ďalšia várka materiálnej a potravinovej pomoci doručená
I. LC Košice – doterajšia bilancia: „Vyložených 6 veľkých kamiónov s humanitárnou pomocou. Naložili sme a distribuovali ďalej spolu 27 dopravných prostriedkov (dodávkové autá, kamiony, privesy, osobné autá).  Naposledy odišlo do detských nemocníc na Ukrajinu 9 paliet antibiotík v hodnote cca 260 000 €, tri palety invalidných vozíkov a iná materiálna a potravinová pomoc. Máme výbornú spoluprácu s Rotary International, ktorí majú dobre vybudovanú distribučnú sieť na Ukrajine. Dostali sme list  z Čerkaskej onkologickej nemocnice pre Lionov MD 111 so špecifikáciou potrebného medicínskeho materiálu."
 
14.4. 2022  – 1. LC Košice - v spolupráci s ukrajinskými Rotariánmi odišla veľká dodávka, cca 12 000 ks antibiotík do 25 detských nemocníc v 14 regiónoch Ukrajiny. Následne sme dostali list od District guvernéra Rotary Dištriktu 2232 Ukrajina,  v ktorom nám ďakuje za podporu a pomoc.
 
14. 4. 2022 – Lions Club Plzeň – prekládka ďalšieho kamióna  s humanitárnou pomocou od Lionov z MD 111 z Nemecka.
 
15. 4. 2022  – Košice – Vykladáme kamión z Plzne
 
19. - 21.4. 2022
  • Potravinová pomoc pre ukrajinské rodiny v Rozhanovciach (25 ľudí) – trvanlivý chlieb (40 kg)
  • Pomoc pre ukrajinské rodiny v Prešove, Michalovciach, Finticiach a Širokom (cca 130 ľudí, Daniel Rochlitz z LC Cassovia, trvanlivý chlieb 450 kg, sušené mlieko 1 paleta, rýchlovarné kanvice, hračky, cukor, ryža, fazuľa, cestoviny, krúpy, hrach, paštéty, džemy, olej, kečup.
  • Pomoc pre ukrajinské rodiny v Prešove (Milka Vichrestová, LC Prešov - trvanlivý chlieb, cca 100 kg)
  • Pomoc priamo na Ukrajinu - v spolupráci s Rotary klubom Užhorod (šatstvo, hygienické potreby, od zamestnancov firmy Gefco, cca 6 paliet)
Vytvořil Creos CZ