Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Kamenárska 174/66
Hliník nad Hronom 96601
Slovenská republika

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Výmena mládeže

Správa CAMP 2018


Aktuality v programe výmeny mládeže

Výmena mládeže v roku 2019 je úspešne za nami a už sa naplno rozbieha organizácia tohto programu na rok 2020. Zúčastnili sme sa stretnutia Europa Forum 2019 v Tallinne, kde okrem iného, boli dohodnuté s inými krajinami počty miest pre účastníkov výmeny mládeže z nášho disktriktu.

Radi by sme Vás upozornili na dôležité termíny a pravidlá, ktorými sa bude program výmeny mládeže riadiť v roku 2020. 

Dôležité termíny:

Termín na zaslanie prihlášok na výmenu mládeže je do 15.12.2019. Po tomto termíne už môže byť sprocesovanie prihlášky problematické a taktiež výber hosťujúcej krajiny a kempu bude limitovaný aktuálnymi voľnými kapacitami. Preto je veľmi dôležité, aby všetci, ktorí sa chcú zúčastniť na výmene mládeže, rešpektovali termín zaslania prihlášok do 15.12.2019.

Zoznam zahraničných kempov bude k dispozícii na stránkach LCI, tento rok to bude vo forme tabuľky kempov, nie interaktívnej mapy.

LIONS kemp výmeny mládeže nášho distriktu sa uskutoční 18.7. – 1.8.2020 v Plzni. Hosťovanie zahraničných študentov začne 4.7.2020 (pobyt 2 týždne), respektíve 11.7.2020 (pobyt 1 týždeň). V ojedinelých prípadoch (jedná sa hlavne o študentov z Japonska) bude možné hosťovať študenta aj po kempe, čiže v termíne po 1.8.2020.

Informácie o kempe 18.7. - 1.8.2020 Plzeň, Česká Republika

Zodpovedné osoby:

Zmocnenec pre výmenu mládeže pre rok 2019-2020      Tomáš Renčo

                                                                                          LC Heart of Slovakia

                                                                                          

                                                                                          Tel: +421 911 989763

Zmocnenec pre prichádzajúcich účastníkov - SR:            Katka Štrauchová

                                                                                          

Zmocnenec pre prichádzajúcich účastníkov - ČR:           Filip Bartoníček

                                                                                         

Vedúci LONS kempu:                                                       Tomáš Cholinský

                                                                                          +420 702 118 695

                                                                                                 

Základné pravidlá výmeny mládeže

-          Za úplnosť a správnosť vyplnenia prihlášky je zodpovedný zmocnenec pre výmenu mládeže vysielajúceho LC. Zmocnenec vysielajúceho LC posiela prihlášky do výmeny mládeže a je primárne zodpovedný za komunikáciu LC s distriktným zmocnencom pre výmenu mládeže (Tomáš Renčo). 

-          Z dôvodov koordinácie prihlasovacieho procesu NIE JE DOVOLENÉ zasielanie prihášok do kempov priamo uchádzačmi

-          Rodina študenta, ktorý sa zúčastňuje výmeny mládeže v zahraničí, je povinná hosťovať prichádzajúceho študenta, prípadne zabezpečiť hosťovanie študenta v inej rodine. Platí tu zásada, že ak vychádzajúci študent cestuje do zámoria (Amerika, Austrália, Ázia, Afrika), rodina umožní hosťovať zahraničného študenta 2 týždne.

-          Hosťujúca rodina zabezpečuje program a celú starostlivosť o hosťovaného študenta, včítane vyzdvihnutia študenta na letisku a jeho transfer do kempu.

-          Nie je možné garantovať, že bude študent prijatý do krajiny/kempu, ktorý si vybral ako preferovaný. Je to v prípade krajín, ktoré sú veľmi atraktívne a nie je možné uspokojiť všetkých záujemcov. Pri výbere študentov do jednotlivých krajín budú zohľadňované nasledovné kritériá:

 • budú uprednostnení študenti, ktorých rodina hosťovala zahraničných študentov v roku 2018 alebo 2019, aj keď rodina nevysielala študenta do zahraničia
 • Preferovaní budú študenti, ktorí ešte vo vybranej krajine alebo súbore krajín (napr. Škandinávia) neboli. Zohľadní sa teda počet účastí študenta na programe výmeny mládeže a krajiny, ktoré v rámci programu navštívil
 • termín zaslania prihlášky a jej správnosť a úplnosť – preferovaní budú študenti, ktorí zašlú správne vyplnenú a úplnú prihlášku do 15.12.2019.

-          Prihlášky na výmenu mládeže (včítane naskenovaných príloh) budú zasielané v elektronickej forme prostredníctvom E-mailu na adresu

-          Upozorňujeme na nutnosť priloženia zoskenovanej podpísanej 3.strany prihlášky. Bez tejto prílohy nebude žiadosť sprocesovaná.

Obsah prihlášky na výmenu mládeže

Prihláška na výmenu mládeže musí obsahovať:

 • prihlášku (aktuálna na rok 2020) vo formáte Microsoft Excel

 • podpísanú a zoskenovanú 3.stranu prihlášky (formát JPG, PDF...)

 • osobnú fotografiu pasového rozmeru v elektronickej verzii (formát JPG)

 • list hosťujúcej rodine napísaný v oficiálnom jazyku kempu ako je uvedený v zozname kempov (dostupné na stránke Výmeny mládeže) s priloženou fotografiou vlastnej rodiny

 • motivačný list v oficiálnom jazyku kempu adresovaný vedeniu zahraničného kempu

 • podpísané Pravidlá programu Výmeny mládeže D122

 • kópiu platného cestovného dokladu (pas, občiansky preukaz)

 • kópiu potvrdenia o uzatvorení európskeho zdravotného poistenia (EU kartička poistenca) a potvrdenie o uzatvorení cestovného poistenia. Komerčné cestovné poistenie včítane poistenia zodpovednosti za škodu je povinné aj v prípade krajín EÚ.

 • potvrdenie o uhradení nenávratného poplatku vo výške EUR 50

Všetky prílohy (okrem potvrdenia o uhrade poplatku a podpisanych pravidiel programu) musia mať názvy súborov v angličtine (napr. Letter for family, Personal photo, Photo 1...n, Motivational letter, Passport...).

Podrobnejsšie informácie o prihláške nájdete v dokumente Pravidlá programu Výmeny mládeže D122.

Aktuálne informácie o výbere kempov v zahraničí

 • Program výmeny mládeže si netreba zamienať s cestovnou kanceláriou. Existujú výborné kempy v Európe, často aj v susedných krajinách. Dávame do pozornosti kempy v Taliansku, Estónsku, Rumunsku, Rakúsku a podobne, ktoré poskytujú bohatý a zaujímavý program s možnosťou spoznať tieto krajiny z iného pohľadu.
 • upozorňujeme, že vzhľadom na uskutočnenie Olympijských hier 2020 v Tokiu, budú kapacity kempov v Japonsku znížené a môže byť problematické zabezpečiť letenky. Preto odporúčame zváženie inej destinácie pre zahraničný kemp. 
 • Kemp Ancient Trees & Pacific Ocean Lions Youth Camp na Taiwane mal minulý rok veľmi zlé referencie od účastníkov kempu. Neodporúčame výber tohto kempu v roku 2020.
 • kempy v Brazílii, Indii, Peru a podobne sú vhodné pre účastníkov, ktorí sú schopní znášať aj menej komfortné podmienky ubytovania, nižšie hygienické štandardy a podobne.

Dokumenty na stiahnutie

Vytvořil Creos CZ