Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Ondříčkova 48
130 00 Praha 3

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


Fakturační údaje

Sídlo sdružení:
LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
150 00  Praha 5
Česká republika

 

Výmena mládeže

Aktuality v programe výmeny mládeže

Informace o kempu 23.7. - 3.8.2018 Spania dolina, Slovensko

 
Zodpovedné osoby:

Zmocnenec pre výmenu mládeže

pre rok 2017-2018

Tomáš Renčo
LC Heart of Slovakia
tel: +421 911 989763
Zmocnenec pre prichádzajúcich účastníkov - SR
Katka Štrauchová
Zmocnenec pre prichádzajúcich účastníkov - ČR
Samuel Zigo
 

Základné pravidlá výmeny mládeže

 • Za úplnosť a správnosť vyplnenia prihlášky je zodpovedný zmocnenec pre výmenu mládeže vysielajúceho LC. Zmocnenec vysielajúceho LC posiela prihlášky do výmeny mládeže a je primárne zodpovedný za komunikáciu LC s distriktným zmocnencom pre výmenu mládeže (Tomáš Renčo).  
 • Rodina študenta, ktorý sa zúčastňuje výmeny mládeže v zahraničí, je povinná hosťovať prichádzajúceho študenta, prípadne zabezpečiť hosťovanie študenta v inej rodine. Platí tu zásada, že ak vychádzajúci študent cestuje do zámoria (Amerika, Austrália, Ázia, Afrika), rodina umožní hosťovať zahraničného študenta 2 týždne. 
 • Hosťujúca rodina zabezpečuje program a celú starostlivosť o hosťovaného študenta, včítane vyzdvihnutia študenta na letisku a jeho transfer do kempu. 
 • Nie je možné garantovať, že bude študent prijatý do krajiny/kempu, ktorý si vybral ako preferovaný. Je to v prípade krajín, ktoré sú veľmi atraktívne a nie je možné uspokojiť všetkých záujemcov. Pri výbere študentov do jednotlivých krajín budú zohľadňované nasledovné kritériá:
  • budú uprednostnení študenti, ktorých rodina hosťovala zahraničných študentov v roku 2016 alebo 2017, aj keď rodina nevysielala študenta do zahraničia
  • preferovaní budú študenti, ktorí ešte vo vybranej krajine alebo súbore krajín (napr. Škandinávia) neboli. Zohľadní sa teda počet účastí študenta na programe výmeny mládeže a krajiny, ktoré v rámci programu navštívil
  • termín zaslania prihlášky a jej správnosť a úplnosť - preferovaní budú študenti, ktorí zašlú správne vyplnenú a úplnú prihlášku do 15.12.2017. 
 • Prihlášky na výmenu mládeže (včítane naskenovaných príloh) budú zasielané v elektronickej forme prostredníctvom E-mailu na adresu

Dokumenty na stiahnutie a linky:

Vytvořil Creos CZ