Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

XXXI. Konvent Brezno

LOGO XXXI. Konventu

Oficiální dokumenty konventu jsou níže


Propagační VIDEO
Ke stažení - PozvánkaProgram, Propozície a Prihláška (po delegátech)


POZVÁNKA

Vážené Lionky a Lioni, milí priatelia,

každý rok sa spoločne stretávame na konvente, ktorého význam slova siaha do dávnej minulosti.Latinské conventus označovalo stretnutie, zhromaždenie, snem, ktorý spájal komunitu a tvoril spoločenstvo členov s cieľom podieľať sa na niečom významnom. Taký je aj konvent Lionov. Je stretnutím spoločenstva ľudí odhodlaných pomáhať.

Konvent Lionov Distriktu D122 je každoročne výnimočným podujatím, ktoré ponúka početnej rodine delegátov lionského hnutia možnosť stretnúť sa a prerokovať najdôležitejšie momenty uplynulých mesiacov, či naplánovať nové aktivity a diskutovať spoločné smerovanie do budúcnosti. Účasť každého Liona, nielen funkcionára, by mala byť osobnou cťou.

LC Brezno Vás v mene svojich členov pozýva stráviť víkend 17. – 19. mája 2024 v spoločnosti lionskej rodiny v lone krásnej slovenskej prírody Nízkych Tatier na južnej strane Chopku. Konvent sa bude konať v zážitkovom hoteli PARTIZÁN **** na Táľoch. Ide o rodinný hotel vedený rodinou Kičovou, hrdými členmi rodiny LIONOV, ktorá vybudovala úspešný wellness & kongres rezort v duchu „Hotel v lese, les v hoteli“.

PIATOK od obeda na Vás čaká príjemné prostredie hotela s ochutnávkou vína a večerné posedenie v Tálskej Bašte.

Reštaurácia Tálska Bašta je zážitok pripomínajúci príbeh z Tolkienovho Pána Prsteňov. Interiér tohto unikátneho priestoru zdobí najvyšší kamenný krb na Slovensku. Spojíme gurmánsky zážitok s energickou atmosférou živej cimbalovej hudby a hrejivým pocitom z priestorov Tálskej Bašty.

SOBOTA sa bude niesť v pracovnom nasadení s oddychom počas spoločenského Galavečera.

Doprovod účastníkov a delegátov konventu sa môže v sobotu tešiť na sprievodný program, ktorý ponúka tri voliteľné varianty:

  • Výlet lanovkou na Chopok s obedom na Kamennej chate pod Chopkom
  • Cyklo-výlet s obedom na Dedečkovej chate
  • Výlet historickým vláčikom Čiernohronskej železničky s obedom  

Zlatým bodom programu je spoločenský GALAVEČER LIONOV s bohatým programom. Do tanca bude hrať DJ. Budeme sa baviť, rozprávať, tancovať a spievať. Pred polnocou vylosujeme bohatú tombolu.

Vážení priatelia, veľmi sa na Vás tešíme a dúfame, že využijete krásne májové počasie,  prídete sa zabaviť a potešiť z nášho spoločného stretnutia  spolu s Vašimi blízkymi či priateľmi.

PROPOZÍCIE

Pre prihlásenie je potrebné vyplniť formulár a v termíne do 5. 4. 2024 ho odoslať na mailovú adresu: . 

  • Prihlasovací formulár prosím vypíšte za každú prihlasovanú osobu osobitne. 
  • V prípade, že nemáte záujem byť na izbe sám, je potrebné do mailu uviesť meno spolubývajúceho. 

Zároveň je potrebné uhradiť do 5. 4. 2024 aj celkovú sumu z prihlasovacieho formulára na číslo účtu IBAN SK84 7500 0000 0040 3410 4471, názov účtu: LIONS CLUB INTERNATIONAL, SWIFT (BIC): CEKOSKBX.
K platbe prosím uveďte do poznámky meno, priezvisko a názov klubu. 

  • Na základe zaslaného prihlasovacieho formulára a úhrady, bude pre Vás rezervované ubytovanie a zabezpečený program podľa Vašej voľby. 

Svoje otázky neváhajte smerovať prednostne na mailovú adresu: , prípadne kontaktujte splnomocnenca pre konvent Michala Turaya na telefónnom čísle +421 903 787 186. 

 

                                                                                              S úctou a pozdravom

                                                                                                     Michal Turay

                                                                      splnomocnenec pre konvent & členovia LC Brezno

 


Oficiálne dokumenty


Dôležité: 

  1. Každý klub môže na konvent vyslať 1 delegáta s hlasovacím právom na každých 10 členov. Pokiaľ počet členov klubu presahuje celé desiatky o 5 a viac členov, je oprávnený vyslať ďalšieho delegáta. Hlasovať za klub sú oprávnení len delegáti toho klubu, ktorý je „in Good standing“ v zmysle platných stanov D122 ČR a SR. 
  2. Delegátmi s hlasovacím právom sú taktiež guvernér dištriktu, viceguvernéri a past guvernéri dištriktu. 
  3. Konventu sa bez práva hlasovať môže zúčastniť ktorýkoľvek riadny člen ktoréhokoľvek klubu dištriktu D122 ČR a SR. 

Návrhy změn dokumenů, o nichž se bude hlasovat a jejich zdůvodnění

Česky

Slovensky

Vytvořil Creos CZ