Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Nemocnica v Keni

Další dokumenty k projektu jsou na konci této stránky

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Mukuyi-ini v Keni, projekt D122 – ČR a SR

Cieľ projektu:

LOGO

Zlepšiť dostupnosť poskytovania zdravotníckych služieb.

Poslanie projektu:

Nemocnička poskytuje rôznorodé vyšetrenia v rozsahu zdravotníckeho strediska a na úrovni obvodných praktických lekárov, t. j. odbery krvi, testy HIV, meranie tlaku, EKG a poskytovanie úkonov prvej pomoci pri ťažších ochoreniach, infekčných chorobách a pri úrazoch, ako sú zlomeniny, popáleniny a pod. Spĺňa podmienky pre gynekologické úkony v pôrodníckom oddelení čo ženská časť domorodcov využíva s veľkým uspokojením. Nemocnica má svoju štátnu licenciu a poskytuje pre svoje okolie veľkú pomoc šesť dní v týždni v ordinačných hodinách 8.00-13.00 a 14.00-17.00 hod.

 

História projektu:

Program sa zrodil z návrhu a  aj z prosby jedného kenského liona Josphat Muthumbiz LC Thika– Kilimambogo, ktorý bol na návšteve nemeckých lionov v Stuttgarte v roku 2006. Počas tohoto stretnutia oslovil lionov, aby pomohli domorodcom v oblasti lesnej buši, s výstavbou malej nemocničky. Projekt bol realizovaný v troch etepách.

Projekt I.   Etapa (jún 2007) bola malá nemocnička v Mukuyu-ini daná do prevádzky,
Projekt II.  Etapa (september 2011) odovzdanie prístavby, druhého pavilónu, do prevádzky,
Projekt III. Etapa (október 2013) odovzdanie prístavby, tretieho pavilónu, do prevádzky. 

 

Riadenie projektu:

Projektové riadenie má na starosti koordinátor Distriktu 122 – Česká republika a Slovenská republika, ktorý je zároveň aj zodpovedným fundraiser organizácie pre projekt a Lion Eng. J.M. Muthumbi, Project Coordinator člen Lions Club Thika– Kilimambogo.

Financovanie projektu:

Fundraising pre všetky etapy výstavby (r.2007, 2011 a 2013) jednotlivci Lioni a ne-Lioni, Lionské kluby a organizácie. V I. Etape a III. Etape výstavbu podporili aj hlavní sponzori, ktorí prispeli v jednotlivých etapách sumou, ktorá bola vyššia ako polovica nákladov na realizáciu.

Lokalita projektu:

Dedinka Mukuyu-ini sa nachádza asi 35km západne od mesta Thika, ústredie okresného obvodu Thika. Dedinka sa nachádza v severnej časti obvodu Gatundu, ktorý je štvrtý najchudobnejší v Centrálnej provincii, kde sa odhaduje, že 36% populácie žije pod hranicou chudoby. Pri porovnaní s priemerom to vychádza, že 31% ľudí žije pod hranicou chudoby v Centrálnej provincii a 35% v okrese Thika.

Dohľad na projektom:

Dohľad nad použitím financií a prevádzkou zabezpečuje Lions Club Thika Kilimambogo a koordinátor D122 – ČR a SR pre projekt.

Plán nemocnice:

Areál nemocnice sa nachádza na ploche viac ako 4500 m2.

Sponzori jednotlivých etáp projektu

sp1

sp2

sp3

Kontakty:

Coordinating Lion for Hospital in Kenya, D122 – CR and SR

  • 2007-2014, Ln PDG Tibor Buček, LC Nitra,
  • 2014-2019, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • 2019-2020, Ln Milan Taškár, LC Nitra,

Project Coordinator Ln Josphat Mugo Muthumbi, LC Thika– Kilimambogo,


Další dokumenty k projektu

 
Vytvořil Creos CZ