Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Výzva a dokumenty k 3. etapě nemocnice v Keni

Dokumenty ke 3. etapě jsou níže
Výsledky sbírky pak zde


Vážení prezidenti a sekretáři klubů, vážené Lionky, vážení Lioni,
členky a členové LCI – Distriktu 122, Česká republika a Slovenská republika!

Jak jste jistě zjistili z materiálů, které jsou k dispozici na webovém portálu našeho distriktu, blíží se zakončení III. etapy a tím i celkové zakončení jednoho z největších projektů Distriktu 122 s mezinárodním přesahem a oceněním ze strany mezinárodní lionské komunity, jak jsme se přesvědčili během návštěvy mezinárodního prezidenta a při jiných příležitostech. Výsledkem projektu je fungující nemocnice v Keni, nedaleko města Thika, ve spádové oblasti Mukuyu-ini.

Většinu finančních prostředků na dokončení nemocnice se již podařilo zajistit zmocněnci pro tento projekt Tiboru Bučekovi, stále však chybí částka 5.000,- USD, tedy cca 90.000,- Kč / 4.000 EUR. Tyto finanční prostředky je třeba získat nejpozději do 27.10.2013. Stav projektu a potřebu sbírky na základě zprávy zmocněnce projednal i kabinet na svém zasedání dne 7.9.2013 v Olomouci.

Žádám vás proto všechny o pomoc s financováním závěrečné fáze tohoto prestižního projektu, který nás zviditelnil ve světě a je naší dobrou vizitkou v současnosti i pro budoucnost. Přispět může klub, jednotliví Lioni, ale také jiní přispěvatelé, jak tomu bylo v předchozích dvou etapách. Předmětem té to závěrečné etapy je dokončení zázemí tak, aby mohla nemocnice fungovat nepřetržitě i v noci a za volných dnů.

Finanční příspěvky, pokud se rozhodnete je poskytnout, zasílejte na distriktní účty v korunách (193906027/0300 – ČSOB Plzeň) nebo eurech (4002937268/7500 – ČSOB Bratislava) a uveďte známý variabilní symbol 111. Kontrolu zajišťuje pokladník distriktu Zdeňka Kolářová, vše se promítne v rozpočtu a závěrečném účtu distriktu. V případě zájmu o darovací smlouvu vám ji na požádání zašle sekretář distriktu . Jednotliví dárci obdrží certifikát, jak tomu bylo i v předchozích dvou etapách. Pokud jde o výši příspěvků, neexistuje žádné omezení, jakákoli finanční pomoc je vítána.

Ani nejmenší částka nepřijde nazmar, veškeré poskytnuté příspěvky jsou použity přímo na další přístavbu nemocnice a nikoli na zprostředkování, administrativu apod. Dohled nad použitím peněz zajišťuje Lions Club Thika Kilimambogo. Na rozdíl od jiných podobných projektů v této části světa je tento dle zkušenosti provozuschopný dlouhodobě a spolehlivě.

Vážené Lionky, vážení Lioni, díky úspěšné realizaci předchozích dvou etap tohoto projektu bez zprostředkovatelů a administrativních nákladů jsme již dokázali něco, co má smysl a budoucnost a co je zcela v duchu našeho etického kodexu a našeho poslání. Dokončeme proto i poslední etapu se ctí.

 

S úctou a poděkováním

 

Rudolf Hlavačka
Guvernér D-122 pro rok 2013/2014Průběžné výsledky sbírky - konečný stav

Dárce Částka
Zlatka Chebeňová 500 EUR
Petr Ministr 5000 Kč
LC Karlovy Vary "Diana"   900 Kč
LC Praha První 2000 Kč
Ema Štěpánková 2000 Kč
LC Praha Bohemia Ambas. 10000 Kč
LC Praha Heraldic 6000 Kč
LC Teplice 2500 Kč
Ing. Jan Kalaš 12760 Kč
Polnohospodar-stavo 1000 EUR
LC Praha Hartig 5000 Kč
Vojtěch Trapl 300 EUR
Zdeněk Svozil 2000 Kč
Homo Nitriensis 500 EUR
Hlavička Zoltán 5 EUR
Hagard:Hal 500 EUR
LC Košice 90 EUR
LC Prešov 100 EUR
Hana Lorencová LC Plzeň-Bohemia  1500 Kč
LC Tábor 5000 Kč

Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Vytvořil Creos CZ