Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Reportáž - expedice k otevření 3. etapy

Videoreportáž z expedice je ke shlédnutí ZDE

Tento článek si bere za úkol představit široké lionské veřejnosti průběh návštěvy Keňské republiky skupinou česko-slovenských vyslanců LC D 122 koncem roku 2013. Cílem návštěvy bylo otevření třetí etapy výstavby nemocnice v Mukuyu-ini, malé vesnici asi 30 km od hlavního města Nairobi.

První etapa výstavby byla zástupci D122 ukončena již v r. 2007. Název dostala nemocnice po našich věrozvěstech sv. Cyrilu a Metoději – St. Cyril a Metod Hospital. Výstavba pak byla ukončena v roce 2013, tj. v roce 1150. výročí 

Celkový pohled

jejich příchodu na Velkou Moravu. V dalších letech pokračovala významná pomoc D122 na rozšíření nemocnice o další prostory. Koncem roku 2013 se pak při naší návštěvě podařilo završit stavební práce. Při slavnostním opening ceremony bylo otevřeno poslední křídlo nemocnice. Nemocnice je vybavena spalovnou a studnou v jejím areálu.

Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho významných osobností politického a odborného zdravotnického života, dále představitelů místní samosprávy i obou našich republik Slovenska a Česka, a samozřejmě za účasti Lionů a sponzorů. Své projevy pronesli guvernér D122 Ing.Rudolf Hlavačka, generální sponzor pan Robert Čapla, ale i státní tajemník pan Ilavský a velvyslanec Slovenské republiky pan Michal Mlynár. Také přítomnost charge d'Affaire České republiky pana Jaroslava Mandyse byla velmi příjemná.

Nesmírně důležité pro celý projekt však byla přítomnost zástupců ministerstva zdravotnictví a zahraničí Keni. Svou zdravici přednesl i zástupce guvernéra regionu Kiambu pan H.E.Gerald Gakuha Githinji. Všichni přislíbili pomoc projektu. Také otec celého projektu nemocnice, pan Tibor Buček, se zavázal k tomu, že bude projekt nadále vést a šířit o něm povědomí v lionském hnutí. Jeho myšlenka tedy bude žít dál.

Vlastní slavnost byla přehlídkou překrásných sborových lidových písní umocněných prostředím katolického kostela. Poslechli jsme si kázání a po ukončení mše jsme se zúčastnili přestřižení pásky a odkrytí pamětní desky se jmény sponzorů. Poté následovala prohlídka nemocnice.

DětiNěkolik dní po slavnosti jsme absolvovali velmi milé návštěvy a prohlídky škol, jako například St.Patrick School pro mentálně postižené, Mt.Kenya university v Nairobi, či dětského domu Kandara. Navštívili jsme i zemědělskou farmu a školu v Kaharati a Chania girls High School. Součástí pobytu byla samozřejmě i návštěva Lions Sight First Hospital, Loresho, zaměřené na léčbu onemocnění oči.

Společenským zážitkem bylo pozvání do sídla velvyslance Slovenské republiky na večer s účastí vzácných hostí a občanů našich republik, kteří v Keni pracují. Akce se odehrála v překrásném prostředí tropické zahrady. Byla podávána slovenská národní kuchyně, kterou pro nás připravila manželka velvyslance. I zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě cizinců v této zemi a úskalích, které musí překonávat.

Jeden den pobytu byl věnován též návštěvě EXPO 2013 v Nairobi, věnovaném životnímu prostředí a také minisafari v Národním parku Mt.Kenya.

Po celou dobu jsme byli doprovázeni místními Liony z D 411, kteří se o nás příkladně starali. Navštívili jsme rodinnou farmu Liona Ngaruiya, kde jsme ochutnali keňskou kuchyni, připravenou z místních produktů. Pro mnohé to byl silný kulinářský zážitek. Také nádherný večer v domě Liona Ing.Muthumbi, který se stará o stavbu nemocnice, nás opět přesvědčil o přátelském postoji Keňanů, kteří jsou stále usměvaví a příjemní.

Pro mne osobně, jako jediné lékařce expedice, však byla největším zážitkem individuální návštěva naší nemocnice v plném provozu. Za doprovodu koordinátora Dr. George K.Karanji a sekretářky LC Brendy Churu jsem měla možnost vidět provoz i s pacienty a být přítomna ošetřování. Doktora Karanju i řádové sestry pacienti mají velice rádi.

Nemocnice je otevřena 6 dní v týdnu, mimo neděli. Zatím pracuje v ambulantním provozu 8 hodin denně s přestávkou na oběd. Nejsou zde lůžka pro 24 hodinovou péči. Personál má ale k dispozici malý rezidentní domek, odkud je možné přivolat pomoc i v noci.

Dr.KaranjaNemocnice je již pod dozorem zdravotní exekutivy. Ambulantní kniha ošetřených je oficiálním dokumentem, vydaným ministerstvem zdravotnictví. Odborný dozor má Dr.Karanja. V oblasti ošetřovatelství je provoz v plném rozsahu zajišťován členy katolické komunity přilehlého kostela, jak řádovými sestrami, tak farářem a jeho nadřízeným v regionu. Částečnou ochranu zajišťuje místní politická reprezentace. Nemocnice má podporu i řádu Maltézských rytířů, což bylo dokumentováno při všech třech etapách.

Nemocnici pravidelně navštěvují odborníci jako dentista, farmaceut a gynekolog. Ostatní odborné služby zajišťují specialisté ve velkých regionálních nemocnicích v okolí, kteří mají kontrakt na telefonické konzultace a jsou schopni ošetřit pacienty, kteří jsou z nemocnice odesláni po základním ošetření. Nemocnice má i malou výdejnu léků. Veledůležitá je místnost pro očkování, které je pod dozorem ministerstva zdravotnictví. Dále recepci a nyní i nové křídlo, do kterého je možné zabudovat vybavení pro další specializovanou péči a lůžka. Personál doplňuje recepční a uklízečka.

Nejčastějšími diagnózami jsou onemocnění dýchacího a zažívacího ústrojí. Dále revmatismy, porody a komplikace těhotenství a nemoci kůže. Časté jsou problémy s infekcí oka, močového ústrojí, ale i úrazy. Za 12 měsíců zde bylo ošetřeno například 87 případů malárie s klinickými projevy.

Statistiku ošetřených pacientů a zprávu z provozu za posledních 12 měsíců předložil Dr.Karanja při našem odjezdu. Je to zajímavé čtení, z kterého je znát důležitost existence této nemocnice. Tento projekt však teprve v podstatě začíná. Nyní je třeba rozšířit přítomnost dalších specialistů, aby pacienti nemuseli podstupovat strastiplnou cestu na vyšší pracoviště. Už to, že se musí do naší nemocnice dopravit v podstatě pěšky z okruhu cca 60 km, který nemocnice pokrývá, je pro některé pacienty silnou zátěží. Proto naším cílem v dalším pokračování projektu je snaha o zajištění lékařů z Evropy. Někteří již účast přislíbili.

Nemocnice ale potřebuje i další pomoc. Je nutné nadále udržet podporu představitelů regionu a povědomí o existenci nemocnice. A nadále i spolupráci se specialisty z velkých nemocnic a při dodávkách léků. Také podpora LC D 411 je nezbytná. To vše stojí peníze a proto každému, kdo přispěl a přispěje na další provoz naší nemocnice předem děkujeme a velmi si toho vážíme. My i naši pacienti z krásné země Keňa.


MUDr. Věra Procházková, LC Diana Karlovy Vary

Vytvořil Creos CZ