Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Jak založit nový klub

Postup je k dispozici i ke stažení ZDE

Co je třeba pro založení nového klubu učinit?

Fáze 1 - Příprava

 1. Založení klubu - základní jádro například 5 odhodlaných lidí
 2. Klub si určí název, obvykle je to jméno města, kde se klub nachází, a k tomu se přidá přívlastek.
  Pokud je to první klub ve městě, stačí jméno města.
 3. Přijetí stanov klubu, doporučeno je vzít vzorové stanovy, které jsou k dispozici na ditriktním web-u na linku Oficiální dokumenty – Navazující vzorové stanovy klubu – KE STAŽENÍ.
 4. Státní registrace klubu
  ČR: registruje se spolek s názvem Lions Club plus přívlastek jaký si zvolilo členstvo a to na příslušném rejstříkovém - krajském soudu (novinka, nikoli na ministrstvu vnitra), přičemž se předkládají zmíněné Stanovy
  SR: registruje se občanské sdružení a to u Ministerstva vnitra Slovenské republiky, předkládají se Stanovy
 5. Klub má mít mít svuj účet v bance.

Fáze 2 - CHARTERING - co je třeba pro přijetí klubu do lionského hnutí

 1. Je třeba dát dohromady minimálně 20 solidních lidí, kteří chtějí být Liony, optimálně pak 25 neboť ze zkušeností víme, že ne všichni zůstanou dlouhodobě v hnutí (z nejrůznějších důvodů)
 2. Klub zakládá Chartrovací klub – Lionský klub, který již v D122 funguje.
 3. Je třeba určit Guiding Liona, případně i dva, kteří se o založení klubu budou starat.
 4. Klub se má s Guiding Lionem setkat a vyjasnit si vše potřebné - od kodexu Lionů po praktické otázky typu financí
 5. Chartrovací klub obvykle zaplatí první splátku za zakladající členstvo. Jde o USD 30,- za člena tj. dohromady min. 600 USD. Ty peníze musí odejít do USA před oficiálním založením, které proběhne zapsáním klubu do mezinárodního seznamu.
 6. Klub vyplní seznam členů (formulář TK-21a), kteří budou chartrovacími členy klubu pro budoucnost. Formulář je možno nalézt na mezinárodním web-u, aktuální podoba (11/2014) je k dispozici ZDE. Do něj se vyplní přesně jména, příjmení, adresy, mobily, e-mailové adresy.
  Seznam se vytiskne aby byl v papírové formě.
 7. Vyplní se první vedení klubu (formulář TK-38a) – prezident, sekretář a pokladník, a další údaje jako datum konání charter night. Opět lze formulář nalézt na mezinárodním web-u, aktuální podoba (11/2014) je k dispozici ZDE.
  Tento formulář se také vytiskne, podepisuje jej guvernér distriktu.

Do USA se posílají scany následujících dokumentů:

 • potvrzení o zaplacení poplatků za nové členy
 • seznam členů nového klubu
 • seznam nového vedení klubu – podepsaný guvernérem

Tyto body vyřizuje sekretář distriktu.

Celou akci lze koordinovat či pomáhat s jednotlivými kroky z úrovně distriktu. V těchto případech se obracejte na sekretáře kabinetu, který Vám rád vyhoví a pomůže.
Tel: +420 602230789, e-mail: ; případně ; .

Fáze 3 - CHARTER NIGHT - vlastní přijetí klubu do lionského hnutí

Charter Night je slavnostní zasedání klubu, které je svoláno poté, co je klub oficiálně registrován v USA a dostane z Ameriky zakládací listinu a členské certifikáty s odznaky pro členy. Datum si stanoví sám klub ve spolupráci s Guiding Lionem, sponzorským klubem a guvernérem. Datum není nikde předepsáno, průběh zasedání se má řídit protokolem, který je k dispozici zde (autorem je Jan Tajbl z LC Rokycany).


Pro zájemce vládnoucí angličtinou shrnujeme odkazy na mezinárodním web-u

 1. Přístup na www.lionsclubs.org; není potřeba se přihlašovat
 2. Kliknout na Becoming a Lion – ve žluté liště nad obrázkem, druhý nadpis
 3. Kliknout  na Starting a New Club – ve sloupci vlevo třetí label – modře
 4. V textu v odstavci Start a New Club kliknout v textu na Traditional
 5. Kliknout na Lions Club Charter Application (TK-38a) – vyplnit vytisknout a nechat podepsat těmi, co jsou tam uvedení včetně DG
 6. Kliknout na Report of Charter Members (TK-21a) – vyplnit, vytisknout a předat DG

Je zde i jiná cesta - Chartrovací klub si vyžádá z LCI emailem přímo New Club Extension Kit (obsahuje vše, co je uvedeno na web-u pro založení klubu - kliknutí na odkaz Request ... na této straně).
New Club Extension Kit - text požadavku (emailu) by měl být v angličtině. Tedy takto je možno zažádat a materiály (včetně výše uvedených formulářů) přijdou z LCI poštou.

Vytvořil Creos CZ