Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Aktualita / Výzva guvernéra - podpora Bielej / Bílé Pastelky

Publikováno: 15.5.2023

Konání: 16.5.2023 - 30.6.2023

ICS

Josef Ciglanský

ÚPLNÝ TEXT Výzvy Guvernéra je ZDE.

Vážené prezidentky a vážení prezidenti Lions klubov Dištriktu 122,
milé Lionky, milí Lioni,

Biela pastelka na Slovensku a Bílá pastelka v Čechách sú verejné zbierky, ktoré zlepšujú životy nevidiacim a zrakovo hendikepovaným v ich neľahkej životnej situácii. Veľkú zásluhu na každoročnom úspechu Bílé pastelky a Bielej pastelky máme aj my Lioni, predovšetkým naše Lions kluby a celý Dištrikt 122. Vyhlasovateľmi týchto významných zbierok sú naši republikoví partneri - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR). 

Náš dištrikt im veľmi účinne pomáha, a to najmä vďaka príspevkom a podpore jednotlivých klubov dištriktu. S pomocou týchto prostriedkov každoročne zabezpečujeme výrobu a dodávku všetkých bielych pasteliek, ktoré dostávajú všetci darcovia prispievajúci do kasičky Bielej (Bílé) pastelky a tričká. Okrem významnej pomoci, umožňujúcej organizáciám SONS a ÚNSS získať čo najväčší výnos zo zbierky, je tento projekt aj významným prostriedkom slúžiacim k propagácii Lionského hnutia v Čechách a na Slovensku. Poskytnutím finančného príspevku pomáha každý Lion, každý klub i celý dištrikt nevidiacim a zrakovo hendikepovaným. 

Prosím vás, aby ste vysvetlili vašim členom význam a dosah nášho zapojenia do projektu, rovnako tak vás prosím, aby ste si tento projekt a vašu spoluúčasť na ňom dali do každoročného plánu vašich aktivít, ako konkrétnu a účinnú formu pomoci nevidiacim a zrakovo hendikepovaným spoluobčanom.

Na záver sa obraciam na všetky Lions kluby Dištriktu 122 so žiadosťou o podporu tejto aktivity aj v lionskom roku 2022/2023, a to čiastkou

220 Kč  na jedného člena, pre kluby v Českej republike, respektíve
9 EUR   na jedného člena, pre kluby v Slovenskej republike.

Platby s heslom Bílá pastelka 2023 alebo Biela Pastelka 2023 posielajte prosím na jeden z účtov

Dištriktu 122:

  • Komerční banka č. účtu 115-5209450267 kód banky 0100 - pre platby v Kč
  • Tatra banka, a.s. IBAN SK7111000000002944122565 - pre platby v EUR

 

We serve

Together we can

 

Josef Ciglanský v.r.

DG D-122
LC Karlovy Vary

Vytvořil Creos CZ