Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Príspevky pre ÚNSS v roku 2016 za slovenské kluby

Správa o výške príspevkov pre ÚNSS v roku 2016 za
1. Lions Club Košice:

  • Finančný dar pre Úniu slabozrakých a nevidiacich Slovenska vo výške 1 000 € ako výťažok s podujatia Jesenná harmónia 2016,
  • 150 € na podporu kampane Biela pastelka pre ústredie ÚNSS,
  • 150 € na podporu kampane Biela pastelka pre krajské stredisko ÚNSS,
  • Úhrada všetkých nákladov súvisiacich a vyšetrením prístrojom Plusoptix vo vlastníctve nášho klubu, ktoré realizuje krajské stredisko ÚNSS vo výške 129 € + sponzorským darom p. Jaroslava Dzurika nová farebná tlačiareň.  S hrdosťou môžeme konštatovať, že za r. 2016 bol počet vyšetrení prístrojom Plusoptix v počte 2207, čo je potvrdením angažovanej práce UNSS v jeho využívaní a výsledok 14 % vyvolaných zásahov dokladuje opodstatnenosť jeho zavedenia v regióne ako preventívneho nástroja sledovania zrakových vád.

Jaroslav Dzurik
ZCh Východné Slovensko


Celkový výnos bol 155.000 EURO

Výnos za hlavný zbierkový deň 23.9.: 103.656 EURO

Vytvořil Creos CZ