Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Aktivity Lionů

Mimo vlastního společenského života jsou Lioni aktivní hlavně v následujících oblastech:

  • pomoc zrakově postiženým, sluchově postiženým a jinak handicapovaným spoluobčanům
  • pomoc dětem, seniorům, rodinám
  • navazování  mezinárodních vztahů v rámci hnutí
  • ochrana životního prostředí
  • pomoc při přírodních katastrofách

Kluby se dále podílejí na programech sociálních, vzdělávacích, občanských a rekreačních. Lioni sponzorují  přes 200 mezinárodních kempů mládeže.

LCI je jedinou akreditovanou humanitární organizací u OSN, od roku 1999  je iniciátorem oslav mezinárodního dne zraku - každý druhý čtvrtek v říjnu. Světový den zraku má mimo jiné napomoci všem lidem, aby si uvědomili, jakým darem zrak bezesporu je. Průběh dne je koordinován světovou zdravotnickou organizací (WHO) a mezinárodní společnosti pro prevenci slepoty. Bílá slepecká hůl, kterou lioni navrhli používat jako důležitou orientační pomůcku nevidomých, byla celosvětově uznána a stále plní své poslání.

Lioni – rytíři slepých – dosáhli podle WHO Světové zdravotnické organizace vedoucí pozice na poli zdravotnické péče o zrak, jeho ochranu a obnovu. K tomuto tématu vizte prosím též popis mezinárodního programu Sight First - Zrak především.

Vytvořil Creos CZ