Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Kamenárska 174/66
Hliník nad Hronom 96601
Slovenská republika

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Výmena mládeže

Správa CAMP 2018


Aktuality v programe výmeny mládeže

Výmena mládeže v roku 2018 je úspešne za nami a už sa naplno rozbieha organizácia tohto programu na rok 2019. Zúčastnili sme sa stretnutia Europa Forum 2018, kde okrem iného, boli dohodnuté s inými rajinami počty miest pre účastníkov výmeny mládeže z nášho disktriktu.

Radi by sme Vás upozornili na dôležité termíny a pravidlá, ktorými sa bude program výmeny mládeže riadiť v roku 2019.

Dôležité termíny

Termín na zaslanie prihlášok na výmenu mládeže je do 15.12.2018. Po tomto termíne už môže byť sprocesovanie prihlášky problematické a taktiež výber hosťujúcej krajiny a kempu bude limitovaný aktuálnymi voľnými kapacitami. Preto je veľmi dôležité, aby všetci, ktorí sa chcú zúčastniť na výmene mládeže, rešpektovali termín zaslania prihlášok do 15.12.2018. Prihlášky sú k dispozícii na konci tejto strany.

LIONS kemp výmeny mládeže nášho distriktu sa uskutoční 14.-28.7.2019 v Plzni. Hosťovanie zahraničných študentov začne 1.7.2019 (pobyt 2 týždne), respektíve 7.7.2019 (pobyt 1 týždeň). V ojedinelých prípadoch (jedná sa hlavne o študentov z Japonska) bude možné hosťovať študenta aj po kempe, čiže v termíne 28.7.-11.8.2019.

Informace o kempu 14.7. - 28.7.2018 Plzeň, Česká Republika

Zodpovedné osoby:

Zmocnenec pre výmenu mládeže

pre rok 2018-2019

Tomáš Renčo
LC Heart of Slovakia
tel: +421 911 989763
Zmocnenec pre prichádzajúcich účastníkov - SR
Katka Štrauchová
Zmocnenec pre prichádzajúcich účastníkov - ČR Filip Bartoníček
Vedúci LIONS kempu
Tomáš Cholinský

+420 702 118 695

Základné pravidlá výmeny mládeže

 • Za úplnosť a správnosť vyplnenia prihlášky je zodpovedný zmocnenec pre výmenu mládeže vysielajúceho LC. Zmocnenec vysielajúceho LC posiela prihlášky do výmeny mládeže a je primárne zodpovedný za komunikáciu LC s distriktným zmocnencom pre výmenu mládeže (Tomáš Renčo).  
 • Rodina študenta, ktorý sa zúčastňuje výmeny mládeže v zahraničí, je povinná hosťovať prichádzajúceho študenta, prípadne zabezpečiť hosťovanie študenta v inej rodine. Platí tu zásada, že ak vychádzajúci študent cestuje do zámoria (Amerika, Austrália, Ázia, Afrika), rodina umožní hosťovať zahraničného študenta 2 týždne. 
 • Hosťujúca rodina zabezpečuje program a celú starostlivosť o hosťovaného študenta, včítane vyzdvihnutia študenta na letisku a jeho transfer do kempu. 
 • Nie je možné garantovať, že bude študent prijatý do krajiny/kempu, ktorý si vybral ako preferovaný. Je to v prípade krajín, ktoré sú veľmi atraktívne a nie je možné uspokojiť všetkých záujemcov. Pri výbere študentov do jednotlivých krajín budú zohľadňované nasledovné kritériá:
  • budú uprednostnení študenti, ktorých rodina hosťovala zahraničných študentov v roku 2017 alebo 2018, aj keď rodina nevysielala študenta do zahraničia
  • preferovaní budú študenti, ktorí ešte vo vybranej krajine alebo súbore krajín (napr. Škandinávia) neboli. Zohľadní sa teda počet účastí študenta na programe výmeny mládeže a krajiny, ktoré v rámci programu navštívil
  • termín zaslania prihlášky a jej správnosť a úplnosť - preferovaní budú študenti, ktorí zašlú správne vyplnenú a úplnú prihlášku do 15.12.2018. 
 • Prihlášky na výmenu mládeže (včítane naskenovaných príloh) budú zasielané v elektronickej forme prostredníctvom E-mailu na adresu
 • Upozorňujeme na nutnosť priloženia zoskenovanej podpísanej 3.strany prihlášky. Bez tejto prílohy nebude žiadosť sprocesovaná.

Dokumenty na stiahnutie a linky:

Vytvořil Creos CZ