Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Seznam klubů

LC ZILINA

LIONS CLUB Žilina vznikol v roku 2001 a jeho aktivity sa hneď od začiatku činnosti zamerali na naplnenie ústredného motta "We Serve" – "Pomáhame". Snažíme sa pomáhať práve tým, ktorým pomoc, aj keď len malá, umožňuje zlepšiť ich momentálny stav.

V našom klube dlhodobo pracujeme na projektoch, cieľom ktorých je zjednodušiť, zlepšiť a skvalitniť život nevidiacim a zrakovo hendikepovaným, rovnako aj na projektoch zabezpečujúcich osvetu a prevenciu očných chorôb detí i  dospelej populácie. Významným partnerom v našom snažení je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), predovšetkým jej krajská pobočka v Žiline. 

S cieľom znásobiť humanitárny dopad v pôsobnosti klubu, krajiny, či celého sveta smeruje nový celosvetový globálny rámec služieb aktivity Lionov celkom do piatich oblastí. Okrem projektov na pomoc zrakovo hendikepovaným máme v hľadáčiku aj cukrovku, neustále sa rozširujúce chronické ochorenie, o ktorom môžeme hovoriť už ako o epidémii tretieho tisícročia. Za veľmi dôležitú považujeme aj našu orientáciu na detské onkologické ochorenia. Lioni v rámci celosvetovej pôsobnosti riešia aj nemenej závažnú problematiku hladuživotného prostredia. Nový globálny rámec služieb dopĺňa doterajšie aktivity Lionov a ponúka nové príležitosti ako pomôcť zvládnuť rastúce výzvy, ktorým čelí ľudstvo.

Naše projekty financujeme z prostriedkov, ktoré získavame z rôznych benefičných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Najdôležitejšie z nich sú: 

Benefičný reprezentačný ples LIONS CLUBu Žilina

Májový benefičný koncert LIONS CLUBu Žilina

Adventný benefičný koncert v kostole sv. Barbory

Benefičný predaj Vianočného punču

Významným zdrojom finančných prostriedkov sú aj príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, resp. finančné prostriedky získané na základe zmluvy o reklame. Rovnako nám pomáha aj to, že sme registrovaným prijímateľom pre použitie podielu zaplatenej dane (tzv. 2% z daní) v zmysle Zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z v platnom znení.


Web klubu

https://www.lci-d122.org/zilina/, http://www.lionsclub-zilina.sk

Kontaktní telefon

+421-911-710 978

Kontaktní e-mail

prezident@lionsclub-zilina.sk

Adresa - zobrazit na mapě

Hotel Slovan
A. Kmeťa 2
010 01 Žilina


Funkcionáři klubu

JménoPříjmeníFunkce v klubu
BernardJaníkPrezident klubu
VladimírCehlár1. viceprezident
JánSokolík2. viceprezident
JánRieckySekretář klubu
MichalFaithPokladník
JurajAltusMinulý prezident
JozefDúbravkaMinulý prezident
Pověřenec pro kontakt s veřejností
PavolDupkalaMinulý prezident
JozefMolitorMinulý prezident
EmilPečíkMinulý prezident
JozefStehlíkMinulý prezident
MariánLabašCeremoniář
MilanOndrušPověřenec pro aktivity klubu
Minulý prezident
Správce WEBu
JánSládečekSprávce WEBu
Minulý prezident

Schůzky

prvý pondelok v mesiaci

Čas

18:00

Místo - zobrazit na mapě

Hotel Slovan
A. Kmeťa 2
010 01 Žilina

Zpět na seznam klubů

Vytvořil Creos CZ