Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Jumelage 2015 - Praha

Fotogalerie

Shrnutí od zmocněnce pro mezinárodní vztahy Petr Humpolíka

Úvod

Jumelage našeho distriktu D-122 s bavorskými distrikty BO-111 a BN-111 proběhla ve dnech 08.05.-10.05.2015. Jumelage se zúčastnilo za bavorskou stranu 30 Lionů za českou a slovenskou pak celkem 38 Lionů.

Průběh

V pátek 08.05.2015 již od 15,00 hod. byly před recepcí NH hotelu vítáni hosté z Bavorska i mimopražští, kteří byli poté v hotelu také ubytováni. Každý účastník Jumelage dostal jako upomínku na akci zvlášť pro tuto příležitost vyrobený odznak. Po vyřízení nutných formalit jsme se po 18,00 hodině přesunuli do restaurace Il Giardino v horní části hotelu. Díky příznivému počasí jsme první chvíle našeho setkání trávili na terase restaurace s nádherným výhledem na Prahu. V 19,15 proběhlo krátké neformální setkání zástupců kabinetů všech tří distriktů. Účastníky setkání přivítala Guvernérka D-122 JUDr. Emilie Štěpánková a Guvernér BO-111 Joerg Naumann. Setkání se účastnili za BO-11 také 1.VG Martin Landmesser a 2.VG Dr.Peter Gröger. Ze setkání kabinetů vyplynulo, že příští Jumelage, kterou bude organizovat BN-111, se uskuteční s největší pravděpodobností v Bambergu. Našeho setkání se bohužel z vážných důvodů nemohl zúčastnit Guvernér BN-111 Gerhard Distler, kterého na jednáních zastoupil zmocněnec kabinetu BN-111 Manfred Teller. Oficiální část byla zahájena ve 20,00 hod. krátkými proslovy Guvernérky D-122 JUDr. Emilie Štěpánkové a Guvernéra BO-111 Jörga Naumanna. Poté si zástupci distriktů jako obvykle předali drobné dárky, jako upomínku na letošní Jumelage. Společný večer pokračoval večeří formou rautu, tak jako vždy v NH hotelu, na vysoké úrovni. Tímto bych rád poděkoval vedení NH hotelu a jeho zaměstnancům za velmi vstřícný přístup při organizaci a průběhu akce. Všichni hosté byli s večeří i ubytováním na výsost spokojeni.

V sobotu 9.5. v 10,00 jsme společně autobusem, který jako obvykle zajišťovala firma Edy Krásy, odjeli do prostor Strahovského kláštera. Prohlídka se z organizačních důvodů odehrála pouze ve zkrácenější verzi. Poté následoval oběd ve Velké klášterní restauraci. Ve 14.00 hodin opustil náš autobus prostory kláštera a zamířil ke hradu Karlštejn. Prohlídka hradu, která trvala dvě a půl hodiny, včetně prostor nepřístupných veřejnosti, sklidila u návštěvníků velký úspěch. Skupiny byly rozděleny dle jazykových verzí německé a české. Po prohlídce hradu se účastníci sešli v restauraci U Adama přímo naproti hradu. Děkuji tímto personálu restaurace za vynikající přípravu, spolupráci, obsluhu a výbornou večeři. Po večeři následoval odjezd zpět do Prahy k NH hotelu.

V neděli v 10,00 hod. se mnozí hosté rozloučili a odjeli do svých domovů. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo vyjednat na Strahově ještě jednu, tentokrát naprosto kompletní, prohlídku, odjela skupina čítající 9 osob ještě jednou na Strahov. Tentokrát prohlídka proběhla nejen ve slíbeném velkém rozsahu, ale byla doplněna o další dosud neznámá místa. Rád bych tímto poděkoval panu Gejzovi Šidlovskému za zvláště zajímavou a poučnou prohlídku, doplněnou vysoce kvalifikovaným výkladem.

Výsledky a poděkování

První odezvy na akci jsou velmi pozitivní a doufáme proto, že všichni účastníci byli spokojeni. Těšíme se na Jumelage 2016, která naváže na víceletou tradici společných setkání podporujících přátelství a společnou myšlenku hnutí Lions.

Mé osobní poděkování patří také všech Lionům, kteří se na organizaci podíleli. Jedná se o Ing. Jana Kalaše, který organizoval prohlídku Karlštejna, Ing. Milana Horáčka, který organizoval prohlídku Strahova, Mgr. Moniku Růžičkovou, JUDr. Svatavu Němcovou a Jindru Švarcovou, které dokonale zvládli organizaci registrace a plateb účastníků a v neposlední řadě Honzovi Haurovi, který se jako vždy postaral příkladně o práci s webem, pozvánkami a aktualitami.

Vytvořil Creos CZ