Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Mírový plakát 2013-14

Vítězné obrázky tohoto distriktního kola najdete v TÉTO fotogalerii.

Podpořte 21. ročník mezinárodní výtvarné soutěže dětí
LIONS INTERNATIONAL PEACE POSTER CONTEST

Jak mezinárodní soutěž probíhá

Lionské kluby organizují a podporují účast žáků základních škol v této soutěži, a to v místě, kde působí. Soutěže se mohou zúčastnit žáci, kteří k datu 15.11.2013 dosáhnou věku od 11 do 13 roků. Obrázek, který děti vytvoří, musí naplňovat téma určené LCI pro každý jednotlivý rok. V lionském roce 2013–2014 je to téma „Náš svět, naše budoucnost“. Musí také zachovat daný rozměr obrázku, tedy minimálně 33cm x 50 cm, maximálně 50 cm x 60 cm. Obrázek musí být namalovaný (nesmí na něj být nic nalepováno apod.). Lionské kluby, které se tomuto mezinárodnímu projektu věnují, pak vyberou vítěze ve své oblasti a také jim předají klubové odměny.

Klub může obrázky, které se umístily na prvních třech místech, zaslat jako postupující do distriktního kola. V tom případě je však nutné, aby alespoň vítězný obrázek, nejlépe však všechny tři vítězné obrázky) opatřily Kit-em, který zakoupí v LCI a v kterém budou vyplněny potřebné údaje, mimo jiné i souhlas rodičů. Cena KIT-u je 10,90 USD.

V distriktním kole určuje pořadí obrázků kabinet distriktu, a to na svém druhém jednání na podzim 2013. Vítězný obrázek z distriktního kola, pokud je řádně opatřen Kit-em, postupuje do mezinárodního finále, v němž bývá oceněno celkem 24 dětských prací.

Přehled mezinárodních vítězů z předešlých ročníků najdete ZDE.

Ceny pro vítěze

Distriktní kolo

1. místo 1.500,- Kč, 2. místo 1.000,- Kč a 3. místo 500,- Kč

Vítězné obrázky tohoto distriktního kola najdete v TÉTO fotogalerii.

Mezinárodní finále

  • Hlavní cenou pro vítěze je šek v hodnotě 5.000,- USD a plaketa. Cesta na předání ceny v rámci Lions Day with the United Nations je vítězi hrazena z prostředků LCI, stejně jako dvěma členům doprovodu (jeden z rodičů a prezident sponzorského Lions Clubu.
  • Dalších 23 oceněných obdrží šek v hodnotě 500,- USD a certifikát.

Více informací najdete na http://www.lionsclubs.org, cestou: Home>OurWork>Youth Programs>Peace Poster Contest. Kliknutím na Peace Poster Contest se vám otevře stránka s potřebnými informacemi. Na ní pak v oddílu Member Resources kliknutím na odkaz Peace Poster Contest section najdete všechny potřebné informace pro objednání Kit-u. V oddílu Peace Poster Contest Participant Information kliknutím na odkaz deadlines na téže stránce dostanete informace o termínech.

V Plzni 6.5.2013, ZCh Jana Kovářová, zmocněnec projektu „Mírový plakát“

Vytvořil Creos CZ