Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Možnosti vzdělávání (ČR)

Projekt možnosti vzdělávání dětí z dětských domovů ve spolupráci firmou Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o.

Nabídka, doposud zaslaná pouze Dětskému domovu v Dolních Počernicích, je následující:

Společnost Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. by v případě zájmu ze strany dětského domova realizovala pro skupinu 8 – 10 uchazečů vzdělávací akci s možností získat profesní kvalifikaci „Strážný“ kód NSK 68-008-E. Akce by byla realizována výhradně „pro bono“.

Vzdělávací akce by měla následující parametry:

  1. rozsah akce 2 dny,
  2. den 1 – intenzivní přípravný kurz „strážný“ v rozsahu max. 8 hodin,
  3. den 2 – zkouška profesní kvalifikace „strážný“ dle zák. 179/2006 Sb., zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
  4. počet uchazečů 8 – 10 osob, věk min. 18 let, trestní bezúhonnost, vstupní požadavek vzdělání není stanoven, zdravotní způsobilost pro kvalifikaci není požadována,
  5. místo konání dle dohody nebo prostory poskytovatele vzdělávací akce (Praha),
  6. termín dle dohody v období 4. Q. 2015 (říjen – prosinec).
  7. u zájemců o tuto akci je předpokládaná příprava samostudiem, materiály dodáme,
  8. podrobnosti budou stanoveny po dohodě s dětským domovem,
  9. podrobnější informace k věci na dotaz,

Úspěšným absolvováním zkoušky se uchazeč stává osobou odborně způsobilou pro výkon činnosti „ostraha majetku a osob“. Odborná způsobilost je základním předpokladem pro získání práce v oboru „ostraha majetku a osob“ (viz. příloha č. 5, živnostenského zákona). 

Obor „ostraha majetku a osob“ zahrnuje podle nařízení vlády č. 278/2008 Sb.,  tyto činnosti: poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz a při jejich zpracování, cenností nebo jiného majetku, ochranou osob, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.

Informace jsou základní, podrobnosti, organizace a věcná realizace se bude dojednávat v případě zájmu o akci.

Máte-li kontakt na dětský domov, který by o tento vzdělávací program mohl mít zájem, pište prosím na:  , nebo přímo na:

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o.

Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1

tel. 777 601 678

www.bezpecnostnikancelar.cz

Vytvořil Creos CZ