Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Lions Quest - Umenie dospievať (SR)

LQ a LCIF 

Lions Quest - Umenie dospievať.

Medzinárodný preventívno-výchovný program, ktorého cieľom je podporovať rozvoj sociálno-emocionálnych schopností u detí a mládeže prostredníctvom zavádzania moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu komunitu. Program je realizovaný už 25 rokov v 100 krajinách sveta, v 40 jazykoch. 

Ciele programu: Rozvoj kompetencií u detí a mládeže – sociálny, osobnostný rozvoj a rozvoj emocionálnej sféry a uvedomenie si potreby druhých a ochotu pomôcť
Program je určený pre

učiteľov a vychovávateľov základných a stredných škôl, ako prísediacich uvítame i zástupcov vedenia školy

 

Program

UMENIE DOSPIEVAŤ

Zlepšuje

spoločenskú klímu v škole, výsledky žiakov v škole ,školskú dochádzku ,medziľudské vzťahy 


Znižuje

rizikové správanie, agresivitu a násilie v škole, hladinu stresu u žiakov, konfliktné situácie 


 
Vytvořil Creos CZ