Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Virtuálny LCICon 2021

LCICon 2021

103. medzinárodný konvent
LCI bude virtuálny
Konal sa 25. až 29. júna.

Z dôvodu pretrvávajúcich obáv z pandémie koronavírusu (COVID-19) predstavenstvo LCI hlasovalo za prechod medzinárodného konventu LCI 2021 v Montreale na virtuálne podujatie, ktoré bude konané úplne online.

Toto rozhodnutie bolo urobené s ohľadom na zdravie a bezpečnosť našich Lionov, zamestnancov a predajcov, pretože platí obmedzenie medzinárodného cestovania a poriadania veľkých osobných stretnutí. 


 

  • Náš medzinárodný konvent v roku 2021 bolo virtuálnym podujatím, ktoré bolo prístupné všetkým Lionom na celom svete.

  • Voľby medzinárodných predstaviteľov LCI sa uskutočnili elektronicky.

  • Aktualizácie a podrobnosti konventu sú zverejnené na https://lcicon.lionsclubs.org/

103. medzinárodný konvent LCI bude vôbec prvým virtuálnym kongresom Lions Clubs International! Tento nový, vzrušujúci formát konventu dáva každému Lionovi na celom svete jedinečnú príležitosť spojiť sa s ostatnými a zúčastniť sa na takom vzrušujúcom podujatí, akým medzinárodný konvent LCI je. Každý účastník mal možnosť zažiť všetky atraktívne súčasti konventu.
  • Účasť na veľkolepej virtuálnej prehliadke národov
  • Účasť na virtuálnom ceremoniáli vlajok
  • Virtuálna prehliadka kongresových hál
  • Možnosť virtuálnej komunikácie s ostatnými účastníkmi
  • Užívanie si pripravenej zábavy na svetovej úrovni
  • Možnosť vypočuť si prejavy predstaviteľov LCI a ostatných hlavných rečníkov
Prakticky vôbec po prvýkrát mohli môcť hlasovať všetci delegáti registrovaní v LCICon, ktorých kluby sú „In Good Standing“.
 

 

Vytvořil Creos CZ