Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Jumelage 2010 - Modra

Jumelage 2010 v Modre – D 122 a D111-BN a D111-BO

autorka: PDG Jana Flanderová

Mezi velké distriktní akce v každém lionském roce patří již tradiční jumelage mezi bavorskými distrikty D111-BN (Bayern
Nord) a D111-BO (Bayern Ost)
a naším distriktem D 122 ČR a SR. Dříve (do roku 2005) tyto distrikty tvořily jeden distrikt D111-FON (Franken, Oberfalz, NiederBayern). Toto přátelství bylo potvrzeno oběma stranami na brněnském konventu v r. 1996, kdy byl guvernérem prof. Jaroslav Slípka. Významným zasedáním bylo v r. 1997 na zámku Theuern, v době kdy byla potvrzena rovněž česko-německá deklarace. Od té doby se uskutečnila celá řada krásných setkání, kterých se zúčastňují nejen členové kabinetů, ale také zástupci lionských klubů. Na těchto setkáních jsou navázány dlouhotrvající vztahy mezi účastníky, jsou diskutovány problémy činnosti obou distriktů a je posíleno především vědomí mezinárodní sounáležitosti každého z členů LCI. Díky těmto setkáním jsou pak navazovány zejména příhraniční jumelage mezi jednotlivými kluby, které se navštěvují, zúčastňují se klubových akcí a pomáhají si při plnění vytčených cílů nejen finančně, ale také pomoci formou předání potřebného vybavení institucím, které sponzorujeme. Na všech setkáních byla navštívena významná místa regionu a nerozlučně k nim patří i večerní posezení v příjemném prostředí.

PDG prof. Jaroslav Slípka se těchto setkání pravidelně zúčastňuje a dbá o to, aby základní pravidla stanovená při zahájení byla dodržována. Mnozí z vás si jistě rádi vzpomenou na následující jumelage a jumelage již současné – v roce 2005 Bamberg, v roce 2006 Bořetice – Kraví Hora – garantem LC Brno Špilberk, v roce 2007 Selb, v roce 2008 Františkovy Lázně – K.Vary, Plzeň – garantem LC K.Vary, v roce 2009 Kloster Maria Bildhausen.

Jak probíhala letošní jumelage v Modre, kterou velice pěkně zajistil LC Pezinok samozřejmě v úzké spolupráci s DG Jurajem Schwarzem?

V krásném prostředí prostředí penzionu Harmonia a přilehlých penzionech se setkalo 26 německých účastníků a 26 našich členů s partnery, zastoupeny byly LC Praha Bohemia, Praha San Georgio, Praha Hartig, Plzeň Bohemia, Plzeň City, Pardubice, Gala Hronsek, Brno Špilberk, Bratislava Danubius. Podle programu 16.4.2010 se účastníci setkali v odpoledních hodinách a po welcome drinku odjeli autobusem do Pezinku do Národného salóna vín, kde proběhla degustace a prohlídka historické vinárny. V sobotu účastníci navštívili známý hrad Červený kameň nejen s bohatou historií, krásnými interiéry a dobovým vybavením, ale také s největšími sklepy. Po prohlídce jsme přijeli do moderního závodu IN VINO, poobědvali jsme v jídelně tohoto závodu a pak jsme se přesunuli do Bratislavy. Prohlédli jsme si Staré město, Hrad, Dóm sv. Martina, a po krátkém posezení v kavárně jsme odjeli na další část prohlídky. Viděli jsme novou budovu Národního divadla, velkolepý Štefánikův památník a nové centrum na nábřeží.

Po návratu do Harmonie bylo oficiální zahájení jumelage naším guvernérem Jurajem Schwarzem. Uctili jsme minutou ticha památku polské delegace, jejíž příslušníci zahynuli při letecké katastrofě. Po přivítání hovořil PDG Slípka o historii distriktní jumelage a významu soužití občanů a lionů v příhraničních oblastech. Pozdravy předali guvernéři Heinrich Seufert MD 111 BN a Wilhem Siemen MD 111 BO. Vystoupila rovněž guvernérka elect Sabine Rappel z Regensburgu. Hovořili o svých problémech, nové organizaci multidistriktu. V r. 2008 se rozdělil bavorský distrikt 111 FON na dva distrikty MD 111 BN (NORD) a MD 111 BO (OST), protože 6000 členů bylo již složité řídit z jednoho místa. Aby pokračovaly oba distrikty dále ve svých cílech, mají společné koordinační komise multidistriktu. Jumelage však zůstala v programu obou distriktů, což nás velice potěšilo. Sabine hovořila o velkém zájmu rozšířit členství žen. U nás je cca 22 % žen, zatím co v Bavorsku pouze 8 %. Chtějí navázat další kontakty s našimi kluby a moderním způsobem přistoupit k rozšíření členské základny, kterou chtějí především omladit a samozřejmě zkvalitnit. Za náš distrikt vystoupil 1.VDG Oldřich Choděra, který se těchto distriktních akcí dlouhodobě zúčastňuje. Srdečně všechny pozdravil, podtrhl význam lionského setkávání na všech úrovních. a snahu o další jejich utužení a rozvoj. Všichni DG a VDG vysoce hodnotili klubové jumelage. PDG Tomáš Ryba byl opět pohotovým a vstřícným tlumočníkem, podtrhl neopakovatelným způsobem problémy, které nás spojují a oficielní část byla ukončena předáním vlajek a dárků. Potom jsme měli plánované posezení se slovenskými liony s krásnými písněmi. Setkání bylo na velice dobré úrovni, přálo nám i počasí. Určitě vás bude zajímat, že každý účastník si hradil své náklady sám. V sobotu 18.4.2010 jsme se po snídani loučili a rozjížděli domů s dobrými pocity.

Všichni jsme si uvědomili, jak je důležité stýkat se s liony z cizích zemí, poznávat se navzájem a umět pomáhat tam, kde je třeba, ve svém městě i cizím regionu. Nápaditost a vtipnost členů obou distriktů je vždy vítána s nadšením, a to jak postiženými, tak veřejností.

Němečtí lioni poslali poděkování za neobyčejný víkend a pozdravy všem členům našeho distriktu. Další jumelage se uskuteční od 12.4.2011 v Regensburgu a jste opravdu již teď srdečně zváni.

Vytvořil Creos CZ