Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Jumelage 2005 - Bamberg

Jumelage s Distriktem 111 FON v Bambergu

uveřejněno v časopise LION - jaro 2006

Ve dnech 4. - 6.3.2005 se konalo slavnostní setkání s našimi lionskými přáteli z bavorského distriktu 111 FON.
Součástí setkání byla přátelská setkání našich a německých lionů, prohlídka krásného historicky a architektonicky zajímavého města Bamberg a v neposlední řadě i společné jednání kabinetů obou distriktů s diskuzí o společných aktivitách v příštím období.

Bylo potěšující, že setkání se zúčastnily i skupinky lionů z LC Plzeň CITY a LC Praha Bohemia. Na druhou stranu musím konstatovat, že pro mne byla zklamáním nízká účast členů našeho kabinetu. V diskuzi s kabinetem D 111 FON, který se dostavil v počtu asi 15 členů jsme srdnatě hájili "naše barvy" jen 2. - viceguvernér Ing. Tibor Buček a já. Tibore, oceňuji Tvoji pomoc a spolupráci. Při této značné "převaze" našich přátel jsme přesto prodiskutovali a dohodli další společné aktivity a to zejména:

  • Podpora činnosti Lionského Oftalmologického edukačního centra ve Vinohradské nemocnici v Praze ze strany německých lionů především zajištěním ˙časti špičkových německých oftalmologů přednášejících v tomto centru
  • Příprava společného kempu mladých českých, německých a popř. polských lvíčat (Leos) ze strany některého z lionských klubů v České republice v r. 2006. Variantně i účast další mládeže. Cílem kempu bude vytvořit fórum pro vzájemnou diskuzi o činnosti a spolupráci Leo klubů, navázat přátelské vztahy i na bázi společných sportovních a poznávacích prožitků a diskuzí.
  • Konzultace mezi českými a německými liony a odborníky o organizačním zajištění implementace Lions Quest (soustava školicích a doškolovacích pracovišť pro učitele Lions Quest je v Německu na vynikající úrovni)
  • Podpora rozvíjení spolupráce na úrovni jednotlivých klubů v D 122 a D 111 FON
  • Poskytnutí "know how" o využití vynikající mobilní diagnostiky využívané německými liony a lékaři pro včasnou diagnostiku poruch sluch u novorozeňat (možnosti využití na Slovensku budou posouzeny v dalším období).

Na příkladu spolupráce s lionskými přáteli z D 111 FON lze ukázat, že vzájemné kontakty mohou být, kromě příjemné společenské stránky, doprovázeny i užitečnou oboustrannou věcnou spoluprací.

Jumelage s Distriktem 111 FON v Bambergu
Ve dnech 4. - 6.3.2005 se konalo slavnostní setkání s našimi lionskými přáteli z bavorského distriktu 111 FON.
Součástí setkání byla přátelská setkání našich a německých lionů, prohlídka krásného
historicky a architektonicky zajímavého města Bamberg a v neposlední řadě i společné jednání kabinetů obou distriktů s diskuzí o společných aktivitách v příštím období. Bylo potěšující, že setkání se zúčastnily i skupinky lionů z LC Plzeň CITY a LC Praha Bohemia. Na druhou stranu musím konstatovat, že pro mne byla zklamáním nízká účast členů našeho kabinetu. V diskuzi s kabinetem D 111 FON, který se dostavil v počtu asi 15 členů jsme srdnatě hájili "naše barvy" jen 2. - viceguvernér Ing. Tibor Buček a já. Tibore, oceňuji Tvoji pomoc a spolupráci. Při této značné "převaze" našich přátel jsme přesto prodiskutovali a dohodli další společné aktivity a to zejména:
•    podpora činnosti Lionského Oftalmologického edukačního centra ve Vinohradské nemocnici v Praze ze strany německých lionů především zajištěním ˙časti špičkových německých oftalmologů přednášejících v tomto centru
•    příprava společného kempu mladých českých, německých a popř. polských lvíčat (Leos) ze strany některého z lionských klubů v České republice v r. 2006. Variantně i účast další mládeže. Cílem kempu bude vytvořit fórum pro vzájemnou diskuzi o činnosti a spolupráci Leo klubů, navázat přátelské vztahy i na bázi společných sportovních a poznávacích prožitků a diskuzí.
•    konzultace mezi českými a německými liony a odborníky o organizačním zajištění implementace Lions Quest (soustava školicích a doškolovacích pracovišť pro učitele Lions Quest je v Německu na vynikající úrovni)
•    podpora rozvíjení spolupráce na úrovni jednotlivých klubů v D 122 a D 111 FON
•    poskytnutí "know how" o využití vynikající mobilní diagnostiky využívané německými liony a lékaři pro včasnou diagnostiku poruch sluch u novorozeňat (možnosti využití na Slovensku budou posouzeny v dalším období)
Na příkladu spolupráce s lionskými přáteli z D 111 FON lze ukázat, že vzájemné kontakty mohou být, kromě příjemné společenské stránky, doprovázeny i užitečnou oboustrannou věcnou spoluprací.

Vytvořil Creos CZ