Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)


 Najdete nás i zde:

FB logo  Facebook

Instagram logo  @lions_clubs_d122

Linkedin  Linkedin

YouTube


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Jumelage 2011 - Řezno

Bavoská jumelage

autor: Jaroslav Novotný, šéfredaktor časopisu LION
uveřejněno v časopise LION 2/2011, strana 16

Přátelské vztahy mezi jednotlivými lionskými kluby a distrikty přispívají k prosazování myšlenek lionského hnutí.

V roce 1973 se rozdělil původně jednotný bavorský distrikt na dvě části – 111-BS (Bayern Süd) a 111-FON (Franken-Oberpfalz-Niederbayern). Právě s Distriktem 111-FON jsme navázali v roce 1996 jumelage. V roce 2005 však došlo i k rozdělení tohoto distriktu na Distrikt 111-BN (Bayern Nord) a 111-FON (Bayern Ost). Toto rozdělení však nemělo žádný zásadní vliv na jumelage s naším distriktem, neboť se jí společně účastní na bavorské straně oba distrikty, přičemž se střídají v pořádání distriktních setkání. Zatímco v roce 2009 setkání v Kloster Maria Bildhausenu organizoval Distrikt 111-BN, letos se pořadatelské role ujal Distrikt 111-BO. Distrikt BO Bayern-Ost zahrnuje rozsáhlou část Bavorska sousedící s hranicemi našeho distriktu od Bayreuthu přes Řezno až po jihoněmecký Pasov, v distriktu působí celkem 40 lionských klubů (z toho dva dámské) s 1510 členy. Lionské kluby jsou rozděleny do dvou regionů, každý s třemi zónami. V čele distriktu stojí archeoložka a kunsthistorička Sabine Rappel, zakládající členka LC Regensburg Therese von Bayern, která vstoupila do lionského roku 2010–2011 s guvernérským heslem „Pomáhat – budovat mosty – pečovat o přátelství“. Guvernérka distriktu se osobně účastnila všech akcí jumelage v Řezně, po ruce měla i řadu dalších funkcionářů distriktu, které většinou známe z dřívějších akcí, např. prvního viceguvernéra Klause Maiera, pastguvernéra Wilhelma Siemena, sekretáře kabinetu Herberta Fenkla a Hannu Cordes, zmocněnkyni pro mezinárodní vztahy, a samozřejmě Manfreda Zollfranka, zvláštního zmocněnce kabinetu pro jumelage s naším distriktem.

Řezno: tradice a historie

K Bavorsku neodmyslitelně patří pivo a nejinak je tomu i v Řezně, a tak se naše první seznámení s tímto městem uskutečnilo v rozsáhlé pivnici „Neue Marstall“, tedy Nová konírna knížat Thurn und Taxis. Rozsáhlý benediktinský klášterní objekt byl po roce 1812 přestavěn na knížecí rezidenci. V rámci rekonstrukce byly vybudovány i nové stáje. Jenže éra kočárů skončila, stáje se přeměnily na muzeum, až nakonec v roce 2005 byla v jejich prostorách otevřena pivnice, ve které se nabízí pro 300 hostů v hlavním sále (a 250 na zahradě) celkem 14 druhů piv. Společně s našimi lionskými přáteli jsme v pivnici strávili příjemný večer, během kterého jsme se mohli seznámit nejen s bavorským pivem, které teklo proudem, ale i s dalšími místními specialitami, mezi kterými, obdobně jako u nás, převládá vepřové a zelí s knedlíky, byť způsob úpravy je poněkud jiný. Nechyběla ani pravá bavorská kapela, která zahrála našemu guvernérovi přímo do ouška. Sobota byla věnována především prohlídce Řezna. Není divu, že naši lionští přátelé nás chtěli seznámit právě s tímto městem. Nebylo to však určitě jen proto, že je Řezno největším městem na území distriktu a působí v něm celkem 5 lionských klubů, ale především proto, že se jedná o jedno z nejkrásnějších a historicky nejpozoruhodnějších měst celého Německa. Historie města je skutečně předlouhá, vždyť právě zde, na soutoku řek Regenu a Dunaje, byl již v roce 179 n. l. založen římský vojenský tábor Castra Regina. V šestém století se stalo Řezno prvním bavorským hlavním městem. Středověký ráz města je patrný do dnešních dnů, městu vévodí kamenný most přes Dunaj z dvanáctého století. Při dopolední prohlídce s česným i německým průvodcem jsme si prohlédli Thon-Dittmer-Palais s pozoruhodným renesančním dvorem, Starou radnici ze 14. století přestavěnou v 17. století, nahlédli jsme i do jedné z nejstarších bavorských restaurací „Historische Wurstküche“ na nábřeží Dunaje, mohli jsme obdivovat i nejstarší stavební památku města Porta Praetoria z římských dob, objevenou v roce 1884. Po Kamenném mostě jsme překročili Dunaj, na protějším břehu nás čekal oběd v zahradní restauraci Spitalgarten s malebnou vyhlídkou na Dunaj.

Slavnost lionů

Odpolední program byl věnován především podrobné prohlídce Dómu sv. Petra, jedné z nejvýznamnějších staveb bavorské gotiky, která byla zbudována ve 13. století, současná její podoba však je důsledkem přestavby z 19. století. Nejstarší část areálu, kostel sv. Štěpána v románském slohu, však pochází dokonce z 11. století. V průběhu našeho pobytu jsme si mohli samozřejmě vychutnat při pěších procházkách kouzelnou atmosféru starobylých uliček Řezna, centrum města není tak rozsáhlé a díky tomu, že hotel Arch se nacházel v samém srdci města, neměli jsme to nikam daleko.

Podvečerní společné zasedání kabinetů bylo příležitostí k besedě představitelů spřátelených distriktů o dalších plánech činnosti a představení lionských projektů. Bylo mj. dojednáno, že další setkání se uskuteční v roce 2012 pod patronací Distriktu 111-BN v historickém městě Dinkelsbühl v západním Bavorsku. Tradiční slavnostní večeře se pak konala v restauraci hotelu Bischofshof nedaleko katedrály. Přítomné liony přivítala guvernérka distriktu 111-BO Sabine Rappel, zdravici přednesli i náš guvernér Oldřich Choděra a guvernér distriktu 111-BN Günter Vitzhum. A jelikož v Německu v té době vrcholila chřestová sezóna, mohli jsme si ze speciálního „chřestového“ menu vybrat chřest v nejrůzných kombinacích a pochutnat si na této výborné německé specialitě.

Vytvořil Creos CZ