Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
Praha 5

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Aktualita / Lions Quest - pomáha počas Covid-19

Publikováno: 20.5.2020

Místo konání: www.lions-quest.sk

Lions Quest Slovakia Team

Vážení priatelia, lioni.

Školy na celom svete  boli zatvorené kvôli pandémii COVID-19. Rodičia, opatrovatelia a vychovávatelia hľadajú činnosti, ktoré im pomôžu zapojiť a podporiť deti a mládež a znížiť stres v týchto ťažkých  časoch. V Lions Quest sme prispôsobili niektoré z našich hodín a zdrojov pre pedagógov, aby ich mohli používať v prostredí e-vzdelávania a dištančného vzdelávania, a pre rodičov, aby ich mohli používať doma so svojimi deťmi.

 

Pravidelne kontrolujte ďalšie aktualizácie na  www.lions-quest.sk

Osobne som vyskúšal pár aktivít s mojim 11 ročným synom Didim a jeho kamarátom a boli sme z toho nadšení.

Prostredníctvom rôznych aktivít, realizovaných formou hier sa u detí rozvíjajú doležité životné kompetencie, potvebné v bežnom zivote. Spomeniem niektoré z nich:

Životné zručnosti – vedomé rozhodovanie, aktívne počúvanie, asertivita, rešpektovanie zdravia, ocenenie hodnoty rodinného života, stanovovanie cieľov a ich implementácia...

Osobnostný rozvoj – sebauvedomenie, samoľúbost, zodpovednosť, dôvera, sebamotivácia, riešenie emócií....

Rozvoj emocionálnej sféry – osvojenie techník zvládania silných emócií,riešenia problémov a konfliktov, rozvíjanie sociálneho cítenia a empatie, schopnosť vzoprieť sa násiliu....

Sociálny rozvoj – umenie načúvať, rešpekt voči ostatným, riešenie konfliktov, lepšia komunikácia s okolím, rozvoj komunikačných a motivačných schopností,informovanie o škodlivosti užívania návykových látok

Sebauvedomenie a slúženie iným – uvedomenie si potreby druhých, ochota pomáhať, služba škole a miestnej komunite, plánovanie projektov, lepšia komunikácie so spolužiakmi, v rodine, komunite , učiteľmi....

Zdravý život – zodpovedné rozhodovanie, etická zodpovednosť, odolávanie alkoholu, cigaretám a  drogám ....

 

Po 25 rokoch implementácie programu v 107 krajinách sveta na základe výskumov v jednotlivých krajinách môžeme povedať, že Lions Quest u žiakov zlepšuje spoločenskú klímu školy, výsledky žiakov, dochádzku a medziľudské vzťahy. Naopak znižuje rizikové správanie, agresivitu a násilie v škole, hladinu stresu u žiakov a konfliktné situácie.

 

S pozdravom We Serve

 

Andrej Belaj 

District Chairperson Lions Quest Slovakia 2017-2020

Vytvořil Creos CZ