Středisko pro ranou péči, o.p.s. Plzeň

NEJSTE NA TO SAMI

Dítě

10 let od založení Střediska pro ranou péči

Narození dítěte bývá pro rodinu velmi radostným okamžikem. Ačkoliv je péče o dítě u nás na vysoké úrovni, přece se stane, že se narodí dítě se zdravotním postižením. Je to vždy velký šok pro rodiče, sourozence i okolí. Pokud se rodiče rozhodnou, že dítě v rodině zůstane, je to velká zkouška nejen rodičovská, ale i partnerská. A právě v těchto rodinách může být nápomocný tým Střediska pro ranou péči o.p.s.

Raná péče pomáhá rodinám, které pečují o dítě se zrakovým či kombinovaným handicapem od narození až do sedmi let. Snaží se předcházet rozšíření postižení nebo zmírnit jeho důsledky a podpořit celou rodinu tak, aby mohla vést co nejvíce plnohodnotný běžný život. Předává rodičům řadu informací pro rozvoj dítěte, speciálně pedagogické, základní psychologické a sociálně-právní poradenství. Spolupracuje úspěšně zejména s očními lékaři, neonatalogy a neurology z FN Plzeň, logopedy, specializovanými terapeuty aj. odborníky.

Středisko pro ranou péči Plzeň poskytuje zdarma své služby 62 rodinám na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Provoz je hrazen z části ze zdrojů MPSV, z dotací krajů, příspěvků měst, nadací a sponzorských darů. Tříčlenný tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní speciální pedagogové, kteří navštěvují rodiny, vytvářejí přátelský kontakt a ideální podmínky jak pro práci s dítětem, tak pro podporu rodičů a spolupráci celé rodiny. Seznamují rodiče se stimulací zraku a zrakovým tréninkem, sledují pokroky dítěte, zapůjčují na určitou dobu vhodné hračky a speciální pomůcky, které by sama rodina nemohla zakoupit. S rodiči řeší vše důležité od vývoje dítěte, aktuálních výsledků lékařských vyšetření až po možnosti zařazení jejich dítěte do předškolního vzdělávání.

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. pořádá pro své klienty rovněž akce ve svých prostorách. Jsou to především semináře na odborná témata - oční vady, neurologické diagnózy, logopedie aj., Velice významné jsou setkání rodin, kde dochází k praktické výměně zkušeností a k poznání, že na takto obtížné situace rodina není sama. Pro rodiče jsou tato setkání úžasným povzbuzením a zároveň se jim prostřednictvím střediska a jeho odborných partnerů dostane milé ocenění za jejich výjimečný obětavý lidský přístup. Rodina je stabilizována a je vidět její nenahraditelná role.

Dámský Lions Club LC Plzeň Bohemia ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni pořádají ve středu 20.3.2013 benefiční koncert Vlídný tmavomodrý svět s názvem Hudba, která sbližuje. Začátek je v 18,30 hodin. Koncert se koná při příležitosti 10 let trvání Střediska pro ranou péči. Na programu jsou klasické melodie a lidové písně Slovenska, Moravy a Čech. Účinkuje soubor GILI ROMANI, jehož uměleckým vedoucím je Milan Brouček. Krásným večerem provází Jiří Hlobil. Výtěžek bude předán SRP k zakoupení IPadu – multimediálního dotykového počítače, který má velký displej, je jednoduchý na ovládání a má množství aplikací vhodných pro děti se speciálními potřebami.

Srdečně Vás zveme na krásný koncert, z něhož budete mít jedinečný zážitek a dobrý pocit z podpory rodinám, které pomoc a povzbuzení opravdu potřebují.

 

Jana Flanderová, LC Plzeň Bohemia

Vytvořil Creos CZ