LVÍ OČKO

Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia
Screeningové vyšetření zraku předškolních dětí

pokračuje i ve školním roce 2016/2017 v Plzni a v Plzeňském kraji.

Měření zraku je opět prováděno zdarma.

Na požádání Vám zašleme balíček informací, požadavek napište na e-mail
Garantem je Jindra Švarcová, mobil. 604684356, e-mail:

Náš tým

Členky týmu Lvího očka - LC Plzeň Bohemia

jména zleva: J. Flanderová, Hana Lorencová, R. Hrubá, Zd. Kolářová, L. Havlovicová, Vl. Pugnerová, H. Nosková, J. Švarcová, E. Hecová, J. Walzerová, H. Chvojková

Infomace a pokyny k měření zraku:

  1. Oslovení ředitelek MŠ
  2. Oslovení rodičů dětí v MŠ
  3. Seznam dětí se souhlasem rodičů
  4. Slovníček
  5. Pokyny pro MŠ
  6. Způsob měření
  7. Vzor pozitivního nálezu
  8. Souhlas zřizovatele mateřských škol ke screeningu

Prospekt vyšetření ke stažení zde...

Informace o projektu jsou rovněž na distriktním webu

Vytvořil Creos CZ