Motto:We serve

Účet pro členské příspěvky: 193332481/0300

QR kód - pro mobilní bankovnictví

QR kód

Stručná historie klubu

autor: JUDr.PhDr. Oldřich Choděra

LC Praha Bohemia založili v r. 2004 nespokojení členové LC Praha Orel (Eagle) spolu se členy dnes již zaniklého klubu Oranje a dalšími zájemci o lionské hnutí. Za oficiální datum založení klubu lze považovat 23.6.2004, kdy byl klub zaregistrován Ministerstvem vnitra. Charter Night se uskutečnila 12.2.2005.

LC Praha Bohemia se od samého začátku snaží naplňovat poslání lionismu. Shodou okolností již den po registraci Ministerstvem vnitra se 24.6.2004 uskutečnil benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován Deylově akademii pro nevidomé a slabozraké. Podobné koncerty ve prospěch Deylovy akademie se uskutečnily ještě mnohokrát. LC Praha Bohemia se snaží získávat finanční prostředky na charitativní účely i pořádáním dobročinných rautů. Dobročinné rauty se konají 2x do roka vždy před vánocemi a v červnu a jejich výtěžek opět slouží charitativním účelům. Jen na okraj uvádíme, že na projekt nemocnice v Keni věnoval LC Praha Bohemia 50.000,- Kč. Klub sponzoruje i vánoční koncerty uměleckého souboru Rolnička v Libeři u Prahy, kdy výtěžek je pravidelně věnován na obnovu kostela a dalších kulturních památek v této obci. Členové LC Praha Bohemia se původně scházeli v Restaurantu U Paukertů v Praze 1, na Národní tř. S přibývajícím počtem členů restaurační prostory přestaly vyhovovat a poté, co byla ohlášena rekonstrukce restaurantu, klub přesídlil do Restaurantu Pelikán v Praze 1, Na Příkopě. Po krátkém návratu k Paukertům se klub přesunul do prostor Paláce Austria na Smíchově.

Svoji činnost klub obohacuje i zvaním zajímavých osobností politického, kulturního a společenského života. Našimi hosty byl např. předseda vlády Mirek Topolánek, ministr financí Miroslav Kalousek, ministr vnitra František Bublan, ale i politolog Zdeněk Zbořil, komentátor Martin Komárek nebo prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Našimi hosty byl ředitel Národního muzea v Praze Michal Lukeš, generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, ředitel televize Óčko Jiří Balvín, profesor Oxfordské univerzity Zbyněk Zeman, astrofyzik Jiří Grygar, ředitel České filharmonie Prof. Václav Riedelbauch a další. Členové našeho klubu udržují úzké kontakty i s členy ostatních lionských klubů jak v České a Slovenské republice, tak i v zahraničí. Pravidelně se zúčastňují např. dostihového dne v Pardubicích nebo Pardubických zámeckých slavností a naše delegace byla i na jubilejním plese LC Nitra. Náš klub pokračuje i ve zdárně se rozvíjející Jumelage s LC Dresden Centrum. Tuto Jumelage navázal již LC Praha Ambassador a členové klubu se pravidelně navštěvují jak v Čechách, tak i v Německu. Na podzim minulého roku jsme byli pozváni na oslavu 15.výročí založení tohoto klubu a 800. výročí založení města Drážďan. Delegace našich členů se rovněž pravidelně zúčastňuje každoroční Jumelage našeho Districtu s 111. Districtem v Německu a setkání jak v Bambergu, Selbu, tak i Bořeticích.

V lednu 2007 se LC Praha Bohemia oficiálně sloučil s LC Praha Ambassador a od té doby se náš klub jmenuje LC Praha Bohemia Ambassador. Díky tomu se náš klub, ač původně jeden z nejmladších, stal jedním z nejstarších klubů našeho Districtu.

Vytvořil Creos CZ