30.9.2014 - Beseda v České rozhlase - živé vysílání

V Českém rohlase Plzeň se uskutečnila 30.9.2014 beseda s PDG Janou Flanderovou a  třemi bývalými studenty, kteří byli oceněni na koncertech LC Plzeň Bohemia ke Světovému dni zraku. V hodinovém živém vysílání  se posluchači dozvěděli o novinkách v lionském hnutí v Plzni a zároveň byli pozváni na 9. koncert s Plzeňskou filharmonií.

V předchozích osmi koncertech bylo oceněno částkou  10 000 Kč již 15 významných nevidomých a zrakově postižených, kteří přes svůj těžký handicap dosáhli vynikajících výsledků ve vzdělání, sportu a zaměstnání. Účatníci  rozhlasové besedy - bývalí studenti, nyní úspěšní absolventi Západočeské univerzity v Plzni Mgr. Ambrožová-Albrechtová, Ph.D., Mgr. Lenka Rýdlová a Mgr. Jaromír Tichý velice zajímavě hovořili o svém studiu a uplatnění v současném životě.

Nahrávka je k poslechu ZDE

Rozhlas1_20140930

Rozhlas2_20140930

Vytvořil Creos CZ