Zahájení činnosti - projekt pomoci seniorům

Projektem POMOCI SENIORŮM
LC Plzeň Ladies zahájil svoji činnost

Dne 19.5.218 obdržel DG Bohumír Krátký zprávu z centrály LCI, že je oficiálně založen třetí plzeňský klub – LC Plzeň Ladies.

Týž den probíhala v Plzni velká akce magistrátu, které se zúčastnilo 500 seniorů ve velkém sále Měšťanské besedy. Náš klub jako jediný  byl vyzván k prezentaci, aby přítomní byli  seznámeni s  lionským hnutím, s pomocí lionů v Plzni a o budoucí pomoci seniorům, kterou náš klub bude zajišťovat. Prezidentka Jana Flanderová krátce na toto téma pohovořila a předala slovo vedoucí našeho týmu DIABETES    Ivance Flanderové, která je diabetologem ve FN  Plzeň. Ta pohovořila o diabetu, prevenci této choroby a jejímu předcházení. Upozornila na význam měření glykemie, zdravý životní styl spojený s pohybem a s udržením pozitivní energie. Zájemci si prohlédli způsob měření glykemie, který LC Plzeň Ladies bude provádět a zajímali se o možnosti spolupráce se spolky seniorů.

Projekt POMOCI SENIORůM má velký úspěch. Uděláme vše pro to, aby v Plzni  měl dobrý zvuk a lionské hnutí  bylo  známé i v této významné části společnosti . Senioři  naši snahu pomoci vítají a všichni máme z této společné práce radost.

 

Jaké jsou naše nejbližší aktivity?

  • 19.9.2018 -  Charter Night pro 24 členek v obřadní síni plzeňské radnice
  • 15.-18.10.2018 – zasazení lionského stromu na nám. TGM v Plzni při příležitosti 100 let LCI a 100 let ČSR
  • Od 1.10. 2018 výstava  fotografií Jitky Krejčové  „ Taje Altaje – Altajem na vozíčku“ v návštěvnickém centru ČEZ. Výstava potrvá do konce listopadu, plánují se besedy o LCI nejen s handicapovanými, ale se  seniory aj-
  • Listopad 2018 – Začíná cyklus lionských  hudebních večerů „Trochu lásky neuškodí“
  • Sběr nepotřebných brýlí pro třetí svět
  • Lví očko 2019
  • Příprava Charitativního golfového turnaje v r. 2019

 

Jana Flanderová
Charter President LC Plzeň Ladies

Vytvořil Creos CZ