Aktualita / Přednáška "Soudní rozhodnutí vs. Judikát"

Publikováno: 19.9.2023

Konání: 16.10.2023 18:30 - 16.10.2023 (délka trvání 3h)

Místo konání: Salónek vinárny U Lachtana, Zborovská ulice 8, Praha 5

ICS

Rezervace

JUDr. LUKÁŠ KRÁLÍK, Ph.D.

 • odborný asistent na katedře teorie práva a právních dějin Práv. fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • právník a legislativec ve sttní správě – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • člen vládních a meziresortních pracovních výborů a komisí
 • bývalý hlavní editor právního informačního systému ASPI
 • absolovoval stáž na Nejvyšším správním soudě
 • pravidelně přednáší na odborných fórech a školí v praxi
 • autor desítek odborných a popularizačních článků

 Obsah přednášky:

 • historie publikace soudních rozhodnutí
 • první stopy publikace soudních rozhodnutí v českém prostředí
 • první moderní sbírky judikatury
 • publikace soudních rozhodnutí v USA
 • současné oficiální sbírky soudních rozhodnutí a tzv. připomínkové řízení
 • tzv. zobecňující materiály a výkladová sjednocující stanoviska
 • tzv. právní věty
 • citace soudních rozhodnutí
 • editoři práva a výroba zdrojů právních informací
 • autorskoprávní ochrana judikatury
 • hromadné zveřejňování soudních rozhodnutí
 • anonymizace soudních rozhodnutí
 • eJustice a aktuální (e)revoluce v publikaci rozhodnutí

Prednaska Lukase Kralika pro LCPP

Vytvořil Creos CZ