Kontakt:

Sokolského 45/16 Karlín, Praha 8, psč. 186 00

602 342 624

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ LC PRAHA STRAHOV, SAN GIORGIO

Pátek 18.10.2013 byl pro Lionky a Liony z LC Praha Strahov San Giorgio významným dnem, kdy se sešli k dlouho připravované oslavě před Strahovskou knihovnou v čele s presidentem Milanem Horáčkem a jeho rodinou, doplněni mnoha dalšími hosty a přáteli.

Naše pozvání italskému klubu, který nás pomáhal založit, bohužel nedošlo naplnění, neboť tento klub již neexistuje. Přesto jsme si s vděčností vzpomenuli na jejich pomocnou ruku při našem vstupu do lionského společenství, děkujeme.

Strahovská basilika

Slavnostní večer byl zahájen prohlídkou Strahovské knihovny v počtu více než třiceti zájemců. Vysoce fundované průvodcovské slovo plné humoru nám laskavě poskytl náš čestný člen O. Praem Gejza Šidlovský.

Po prohlídce jsme vstoupili do překrásného historického prostoru Strahovské baziliky, kde následoval slavnostní koncert v provedení Konzervatoře J. Deyla a střední školy pro zrakově postižené. Hráli nám prof. D. Fleischmannová – varhany, prof. J. Zámečník – trubka, O. Černý – violoncello, E. Blažková – zpěv a R. Žalud – zpěv.

Všichni jsme byli povzneseni krásou hudby která zazněla a hluboce nás naplnila a přenesla do pocitů relaxace a radosti. Po doznění posledních tónů, nesoucích se s úžasnou resonancí v nádherných klenutých stropech honosné Strahovské baziliky, jsme se přesunuli do Strahovského pivovaru ke slavnostnímu rautu.

Příjemné prostředí pivovaru nás uvítalo dlouhým prostřeným stolem, kde se sešlo kolem padesáti oslavenců a hostů. Mezi významnými hosty byli FVDG E. Štěpánková, distriktní sekretář A. Gerák s manželkou, distriktní pokladní Z. Kolářová a člen kabinetu P. Humpolík. Dále pak zástupci našich spřátelených lionských klubů v četném zastoupení z Plzně Bohemia, Č. Budějovic, Tábora, Prahy Hartig, Prahy Heraldic, Prahy Bohemia Ambassador a za Soroptimist International paní Zuzana Ilinčevová s manželem.

Slavnostní zahájení, uvítání hostů a pronesení projevu bylo v rukou našeho prezidenta M. Horáčka. Po jeho skončení pak hovořila FDVG E. Štěpánková, která výstižně shrnula činnost i význam lionského hnutí a na závěr předala našemu klubu dárek. Následovaly další gratulace a dárky od ostatních zástupců lionských kolegů a přátel. Všem srdečně děkujeme!

Po zbytek večera byl raut v plném proudu a my jsme společně strávili příjemný čas, kdy jsme měli možnost pohovořit o společných záměrech a cílech, které před námi liony leží a předali jsme si zkušenosti a vize do naší práce.

 

Napsala Hana Morkos 

Slavnostní zasedání

Vytvořil Creos CZ