Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Kamenárska 174/66
Hliník nad Hronom 96601
Slovenská republika

Fakturační údaje a sídlo

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


 

 

Výbory kabinetu distriktu - zmocnenci distriktných projektov 2019-2020

Guvernér Distriktu Palo MORA menuje na pozície

Zmocnencov pre Distriktné projekty (DP) týchto lionov:

 

1/ Zmocnenec pre DP Spolupráca so SONS ČR - Bíla pastelka _ _ _ PDG Vojtěch TRAPL (LC Praha Bohemia) 

2/ Zmocnenec pre DP Spolupráca s ÚNSS SR - Biela pastelka _ _ _ Ján MIŠKOVIČ (LC Banská Bystrica)

3/ Zmocnenec pre DP Sběr brýlí ČR _ _ _ Ivan GALÁN (LC Praha Hartig)

4/ Zmocnenec pre DP Zber okuliarov SR  _ _ _ Ján MIŠKOVIČ (LC Banská Bystrica)

5/ Zmocnenec pre DP LOEC/LECOP _ _ _ Svatava NĚMCOVÁ (LC Praha Hartig)

6/ Zmocnenec pre DP V4 _ _ _ PDG František KOČKA (LC Košice)

7/ Zmocnenec pre DP Lví očko/Levie očko _ _ _ Věra PŘIBYLOVÁ (LC Rychnov nad Kněžnou)

8/ Zmocnenec pre DP Nemocnica v Keni  _ _ _ Milan TAŠKÁR (LC Nitra)

9/ Zmocnenec pre DP Jumelage-zahraničné vzťahy  _ _ _ Petr HUMPOLÍK (LC Praha Heraldic)

10/ Zmocnenec pre DP Časopis LION  _ _ _ PDG Bohumír KRÁTKY (LC Heart of Slovakia)

 
v Banskej Bystrici, 26.08.2019
(v súlade so Stanovami Lions Clubs International District 122 CR and SR článok IV., odstavec 4, zmocnenci pre aktuálny lionský rok budú svoje pozície zastávať od 26. 08. 2019 do 30.06.2020)
Vytvořil Creos CZ