Návštěva slavnostní mše na Hradě 2015

Návštěva slavnostní mše svaté na pražském hradě

Členky LC Plzeň Bohemia si velmi cení a snaží se podporovat činnost zakladatelky hnutí Na vlastních nohou Stonožka paní Běly Gran Jensen. Pedagogové z Plzně stáli u zrodu tohoto hnutí a město Plzeň připomnělo také tuto zásluhu výstavou pořádanou koncem listopadu centru Plzně před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje v rámci projektu Plzeň - Evropské město kultury 2015. Výstava, která byla ve Smetanových sadech k vidění do 10. prosince, kromě zahraničních aktivit hnutí prezentovala i účast plzeňských subjektů, například Základní umělecké školy Jagellonská či Dětského pěveckého sboru Mariella z 15. základní školy v Plzni, jejíž žáci a učitelé jsou dlouholetými spolupracovníky Stonožky. Stejně tak s hnutím spolupracuje i Základní škola a mateřská škola pro slabozraké a vady řeči v Plzni, kterou LC Plzeň Bohemia pravidelně podporuje.

Na pozvání zakladatelky humanitárního hnutí a na pozvání Arcibiskupství pražského měly členky plzeňského lionského klubu tu čest zúčastnit se slavnostní mše svaté na pražském hradě u příležitosti čtvrtstoletí trvání hnutí, slavnostního vstupu do dalších let aktivní činnosti a u příležitosti poděkování za možnost pomoci ve spolupráci s AČR a dalšími příznivci dětem, které to potřebují. Na Hrad na slavnostní mši přijeli i žáci výše zmíněné Základní a mateřské školy pro slabozraké a vady řeči v Plzni spolu mimo jiné s paní ředitelkou Ivou Šmrhovou, také členkou našeho LC. Mši celebroval sám Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP a zazpívaly dětské sbory pod vedením sbormistra Jaroslava Pletichy a zpěvácký spolek Hlahol pod vedením sbormistra Romana Z. Nováka. Nádherné dětské hlasy pomohly ozvučit katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha 4. 12. 2015 po jedenácté hodině dopolední a daly tak všem přítomným možnost odnést si nejen nevšední duchovní, ale i hudební zážitek, zvlášť poté, co se sólových partů ujali Marie Fajtová, sólistka Národního divadla, a Adam Plachetka, sólista Státní vídeňské opery. Dámy z LC Plzeň Bohemia odpoledne kromě krásné procházky starou Prahou navštívily i prostory Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené na Maltézském náměstí, kde také vládla slavnostní předvánoční nálada, zpívaly se české koledy a vonělo vánoční cukroví.  Studenti a absolventi této hudební školy pravidelně vystupují na každoročních benefičních koncertech pořádaných LC Plzeň Bohemia konaných vždy u příležitosti Mezinárodního dne zraku počátkem října. Jedinečnost tohoto dne završila návštěva Pražského jezulátka a kouzelná večerní atmosféra Staroměstského náměstí. Tento den nás všechny zúčastněné odvedl od leckdy uspěchaných prosincových dní, plných sice mnohdy milých povinností, do světa duchovní pohody, klidu a míru. Poděkování patří naší člence Jaroslavě Trojanové, která návštěvu mše a Prahy organizovala. Byla nám milou a historie znalou průvodkyní, znovu jsme po letech objevovaly již dříve navštívené pamětihodnosti našeho hlavního města a vnímaly je v jiných souvislostech. Hnutí Na vlastních nohou Stonožka přejeme pak nejméně dalších pětadvacet úspěšných let činnosti, která také naplňuje lionské heslo „We serve“.

 

Věra Krbůšková
Prezidenka LC Plzeň Bohemia 2015/16

..

Členky LC Plzeń Bohemia na mši

..

Členky z LC Plzeň Bohemia před zahájením mše s Adamem Plachetkou

.

Paní Běla Jensen 

Vytvořil Creos CZ