Lví očko navštívilo Historický víkend - 2014

Dámy z Lions Clubu Plzeň Bohemia se rozhodly poslat své Lví očko mezi plzeňské rodiny novou cestou. Požádaly o svolení Nadaci 700 let města Plzně, zda by mohly účastníky Historického víkendu pozvat na dobrou kávu a domácí zákusky. Lionský dortPan ředitel ing. Raboch nápad uvítal a v sobotu 14.6.2014 byl na náměstí Republiky postaven stánek LCI, kde se podávala výborná káva a různé druhy čerstvých domácích zákusků. Při kávě se hovořilo nejen o Historickém víkendu, který je v Plzni tolik oblíben, ale také o lionských akcích, které dámy LC Plzeň Bohemia nabízejí. Nejznámější z nich je určitě projekt Lví očko. Ke stánku přicházelo mnoho lidí s dětmi, protože děti, jejich rodiče i prarodiče Lví očko již dobře znají. Lví očko změřilo zdarma zrak 8000 dětem v mateřských školách! Dámy opět dostaly poděkování od rodičů za pomoc. To byla milá setkání! Protože lionské hnutí je mezinárodní, hrdě se přihlásilo i několik cizinců a také několik lionů z jiných klubů našeho distriktu.

Mnoho návštěvníků stánku také pochválilo klubové akce - koncerty ke Světovému dni zraku v Měšťanské besedě, koncerty v Masných krámech či v Domě hudby nebo garden party v Parkhotelu. Klub přispěl také na Plzeňské zvony, odstranění škod po povodních, na mezinárodní camp mládeže, podporuje Školu pro zrakově postižené a vady řeči. aj. Výtěžek z krásného dne 11 tis. Kč byl věnován Lvímu očku, a to hlavně na jeho cesty za dětmi. Měření je totiž prováděno bez nároku na odměnu a videokamera byla pořízena za finanční pomoci Plzeňského kraje. Klub za osmnáct let své činnosti se stal plzeňské veřejnosti známým, jeho pomoc je vítána a dobře hodnocena. Členky byly nadšeny zájmem hostů o o lionské dění. Při veselém povídání při přípravě kávy a vybírání dobrůtek se narodila celá řada nových nápadů, jak si vzájemně můžeme pomáhat. Členky mají velkou radost, že se akce povedla a děkují Nadaci 700 let města Plzně za umožnění účasti. V příštím roce opět chceme Historický víkend navštívit a podpořit.

 

Jana Flanderová
sekretář klubu LC Plzeň Bohemia

Dámy prodávají

Vytvořil Creos CZ