Hodnocení lionského roku 2012-13

LC Plzeň Bohemia hodnotí lionský rok 2012-2013

Fotogalerie s ilustračními snímky je ZDE

Dámský klub LC Plzeň Bohemia prožil opět úspěšný lionský rok 2012-2013 v čele s prezidentkou Blankou Frejlachovou. Stanovily jsme si tří základní cíle:

  • Naše tradiční akce realizovat opět na velmi dobré úrovni
  • Zvýšit stav členské základny, což se PODAŘILO
  • Rozvinout plně projekt Lví očko

Nebylo to jednoduché, ale systematickou prací představenstva a podchycením zájmu členek se nám vše podařilo. Na rozdělení úkolů při společenských akcích a na klubovou činnost, která nás tmelí, pečlivě dohlédla zejména naše viceprezidentka Hana Lorencová.

Významná životní jubilea řádně oslavily Jana Kovářová, Lenka Brodzianská, Ivana Horáková a Jana Flanderová. Při některých schůzkách jsme měly zajímavé besedy – o zahradní architektuře, o plzeňské katedrále, účastnily jsme se kromě akcí lionů i akcí Rotary Plzeň. Abychom o sobě lépe věděli, připravil náš klub porovnání LCI a Rotary int., které je uvedeno na distriktním webu. Průběžně jsme seznamovaly s pěti novými kandidátkami na členství a sledovaly jsme zejména organizačně naše zapojení do projektu Lví očko v Plzeňském kraji.

Jaké byly naše společenské akce v r. 2012-2013?

Naše společenské akce byly vždy pečlivě připravené, včas byl stanoven jejich garant, který si vybíral členky pro spolupráci. Povinností garanta bylo rovněž zajistit propagaci akce, seznámení veřejnosti s LCI a vyhodnocení akce. Samozřejmostí je předchozí rozhodnutí klubu o poskytnutí prostředků z výtěžku a na jaký konkrétní účel.

Sedmý koncert ke Světovému dni zraku

se uskutečnil 12.10.2012 opět ve velkém sále Měšťanské besedy Plzeň. Plzeňskou filharmonii tradičně dirigoval indický dirigent Debashish Chaudhuri, záštitu převzal primátor Martin Baxa. Nevidomí sólisté Alena Schutová (zpěv) Milan Arner (klarinet) a orchestr sklidili bouřlivý potlesk vyprodaného sálu pro 500 účastníků. Celkem 30 tis. obdrželi tři těžce zrakově postižení, kteří jsou vzorem všem spoluobčanům. Výtěžek byl věnován projektu Lví očko. Podrobný článek Věry Krbůškové a Jany Flanderové je uveřejněn v časopise LION 3/2012-3.

Adventní koncert souboru Musica ad Gaudium

v obřadní síni plzeňské radnice dne 12.12.2012 byl krásným naplněním předvánočního času. Zároveň jsme si připomněli 15 let spolupráce s tímto souborem, který je dokonalým interpretem barokní hudby a reprezentantem Plzně v tomto oboru.

Zábavný Mikulášský klubový večer

se uskutečnil 14.12.2012 s hudbou Duo klasik Špelina+Ježek. Byla to odměna pro všechny členky a jejich rodinné příslušníky, kteří naše aktivity bohatě psychicky a často též fyzicky podporují.

15. benefiční koncert ve spolupráci se Západočeskou galerií

byl tentokrát věnován Středisku rané péče při výročí 10 let od jeho založení. Cyklus Vlídný tmavomodrý svět tentokrát uvedl dne 20.3.2013 koncert s názvem Hudba, která sbližuje. Vystoupil soubor GILI ROMANI, z výtěžku byl zakoupen multimediální dotykový počitač s velkým displejem pro děti se speciálními potřebami. Byl to již čtvrtý koncert pro toto středisko, atmosféra byla neopakovatelná.

17. garden party – naše prestižní akce, jejíž přípravě věnujeme velkou část roku

V Parkhotelu Plzeň 31.5.2013 byli přivítání významní hosté, sponzoři, lionští přátelé.

V krátkém programu vystoupil dětský soubor Andílci, operní pěvkyně Jana Švecová, módní přehlídka brýlových obrub, přehlídka klobouků, skupina historického tance Arvena a film Limonádová „šou“, který byl natočen v průběhu roku s členkami LC. Filmovaná jízda šesti členek na koních, tanec ve westernovém baru a kankán pobavil každého. K tanci a poslechu hrála tradičně nepřekonatelná hudba Duo Klasik, opět byla velká tombola a disko na zahradě a v sále. Výtěžek byl určen ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči.

Den Meliny Mercouri

byl stanoven Městem Plzeň na 22.6.2013. V rámci tohoto sobotního dne se v Plzni – EHMK 2015 scházejí lidé a různými formami se baví. Naše členky pronajaly stánek, v němž nabízely kávu a zákusky, které vlastnoručně upekly a prodávaly. Seznamovaly zájemce s lionským hnutím a milá atmosféra s veselým pobavením každého nadchla. Všechny jsme mohly projevit skryté kontaktní vlohy umocněné kuchařským uměním.

Zvýšení stavu členské základny

V průběhu celého roku jsme se snažily o získání nových členek, které by byly další oporou lionskému hnutí, činnosti v našem klubu a přinesly nové náměty. Po zralé úvaze se postupně staly novými členkami dámy, které se našich akcí dlouhodobě zúčastňují a vzájemně se dobře známe:

17.1. 2013 – Iva Šmrhová, Jana Tlustá
20.6. 2013 – Jana Ajglová, Lenka Jílková, Jana Walzerová

Přejeme jim hodně zdaru v lionské životní etapě. 

Díky růstu členské základny jsme získaly ocenění od PID V. Maddena, podrobnosti ZDE

Projekt Lví očko

 LC Plzeň Bohemia obdržel od Plzeňského kraje kameru Plusoptix, s níže je prováděn screening zraku dětí předškolního věku. Snažily jsme se, aby tým Lvího očka provedl důsledně a odborně maximální počet měření. V tabulce jsou uvedeny základní údaje:

ROK

počet MŠ

počet dětí

pozit.nález

%

2010-2011

16

807

140

17

2011-2012

24

1309

224

17,2

2012-2013

43

2238

463

20,7

Celkem

83

4354

827

20

Realizace projektu byla velmi úspěšná, o čemž svědčí dopisy rodičů dětí, které nevěděly o vadě zraku a které byly na naše upozornění vyšetřeny očními lékaři.

Dne 20.6.2013 byly předány funkcionářům nastávajícího lionského roku 2013-2014 slavnostně funkce a od 1.7.2013 se ujala vlády prezidentka Hana Lorencová. Přejeme jí i nám opět úspěšný lionský rok!

Vytvořil Creos CZ