Desátý, jubilejní koncert ke Světovému dni zraku

Fotografie jsou v této fotogalerii


10. Slavnostní koncert ke světovému dni zraku v Plzni byl zakončen ovacemi ve stoje

Věra Krbůšková, prezidentka LC Plzeň Bohemia

V pátek 9. října 2015 žila plzeňská lionská společnost i plzeňská veřejnost jedinečnou společenskou událostí. V historickém Velkém sále Měšťanské besedy se konal jubilejní již 10. Slavnostní koncert u příležitosti Světovému dne zraku, který pořádají pravidelně dámy z Lions Clubu Plzeň Bohemia. V zcela vyprodaném sále se sešli Lioni a Lionky, významní lionští hosté, představitelé kultury města Plzně a Plzeňského kraje, četní příznivci a sponzoři lionského hnutí se zrakově handicapovanými nevidomými, pro které byl koncert především určen. Svou účastí poctila tento koncert i paní Běla Gran Jensen, nositelka ocenění „Významná česká žena ve světě“ a zakladatelka Hnutí „Na vlastních nohou“ - Stonožka, která má k Plzni velmi vřelý vztah.

Jako každý rok tak i letos zahrála Plzeňská filharmonie pod vedením skvělého indického dirigenta Debashishe Chaudhuriho úvodem Ježkův Tmavomodrý svět. Plzeňská filharmonie je profesionálním tělesem s úctyhodnou tradicí. Současný název byl poprvé použit v roce 1934, kořeny orchestru sahají ale až do roku 1882. Za dobu své existence si orchestr vytvořil pevnou tradici a renomé a stal se tělesem žádaným a vyhledávaným. V současné době podniká plzeňská filharmonie četná koncertní turné, vystoupila na prestižních koncertních pódiích Evropy a USA.

V první části koncertu každoročně na koncertě účinkují mladí umělci, kteří navzdory všem obtížím vystupují s úspěchem na pódiích divadel a koncertních síní. Letošní rok to byla posluchačka 4. ročníku Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené v Praze Jana Blažková, která studuje klasický zpěv a hru na flétnu a je laureátkou několika pěveckých soutěží. Absolvovala také úspěšně pěvecký seminář Maestra Antonia Carangela (Belcanto Carangelo Academy - Vídeň). Pro své vystoupení zvolila oblíbené árie z oper Wolfganga Amadea Mozarta a Giacoma Pucciniho, které obdivují generace posluchačů. Její krásný soprán a procítěný přednes árií W. A. Mozarta a G. Pucciniho publikum potěšil i dojal. Dalším hostem první části večera byla Jana Chaudhuri, vynikající interpretka, která patří mezi nastupující generaci klavíristů. Je laureátkou bezmála třiceti národních a mezinárodních soutěží. Posluchačům se představila na četných českých a evropských koncertních podiích a také v Asii a Severní Americe. Je první českou klavíristkou, která koncertovala v Indii. Na pozvání firmy Petrov vystupovala společně s klavíristou Igorem Ardaševem ve slavném čínském Poly Theatre v Pekingu. Nadace českého hudebního fondu ji zařadila na listinu mladých umělců a opakovaně jí byl udělen titul Talent Jihočeského kraje. Pro slavnostní večer zvolila Varšavský klavírní koncert Richarda Addinsella. Britský skladatel většinou skládal pro hollywoodská studia i BBC a i tento koncert složil jako doprovodnou hudbu k filmu. Melodie se pak stala jedním z nejpopulárnějších klavírních koncertů a řadí se právem po bok klavírních děl Čajkovského a Rachmaninova. I tento večer posluchače zaujala zvláštní Addinsellova hudba i její nevšední interpretace.

Druhá část programu jubilejního koncertu byla zahájena předehrou z romantické opery německého skladatele Carl Maria von Webera Oberon. Debashish Chaudhuri, který řídil Plzeňskou filharmonii, diriguje koncerty ke Světovému dni zraku od samého počátku - tedy plných deset let. „ Mojí největší vášní je hudba jako zdroj radosti a povznesení pro orchestr i publikum“, říká dirigent, který po studiích v Indii, USA, Singapuru a Anglii přijel do České Republiky, kde začal jako první Ind studovat na pražské konzervatoři. V roce 2004 získal 1. cenu na dirigentské soutěži v Lausanne a v roce 2005 se jako první Ind v historii probojoval mezi finalisty na nejprestižnější dirigentské soutěži v Besanconu ve Francii. Po celých deset let byli posluchači svědky jeho hlubokého hudebního cítění a strhující interpretace světových i českých hudebních děl. Stejně tak tomu bylo i při očekávaném vrcholu desátého večera, jímž bylo vystoupení Pavla Šporcla, houslisty, který plně využil své nadání a schopnosti interpretovat hudbu a dosáhl virtuozity, která jej přivedla rychle na světová pódia. Je stálým hostem hudebních festivalů, spolupracoval s Královskou liverpoolskou filharmonií, hostuje na Pražském jaru, je obdivován v Japonsku, stejně jako ve Spojených státech, účastní se prestižních hudebních festivalů. Oslovil natolik nekonformním pojetím a image mladou generaci, že ji doslova vrátil do hudebních sálů a ke klasické hudbě. Zároveň dnes prezentuje moderní hudební projekty a zajímavá žánrová spojení a jeho nabídka posluchačům je vskutku impozantní. Ve své dosavadní kariéře spolupracoval s mnoha významnými orchestry (Česká filharmonie, Liverpoolská královská filharmonie, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, National Orchestra de France aj.) Prostřednictvím svých vystoupení podporuje benefiční projekty nadací a neziskových organizací (Srdce pro děti, Kapka naděje, Naše dítě, Běh pro paraple, Pomozte dětem atd.) V jeho podání si plzeňské publikum vyslechlo skladbu francouzského skladatele Camilla Saint-Säense The Introduction and Rondo capriccioso a úchvatnou melodii španělského skladatele a vynikajícího houslisty Pabla de Sarrasate Carmen Fantazie na Bizetovy motivy. Stejně jako i jinde i v Plzni Pavel Šporcl celý sál svým uměním strhl a koncert byl zakončen nekonečným aplausem se standing ovation. Tato pocta patřila jak jemu, tak oběma přechozím sólistkám, ale i Plzeňské filharmonii a jejímu dirigentovi, který v sobě nese cit pro unikátní spojení indické a evropské kultury. Pavel Šporcl hraje na modré housle postavené v roce 2005 Janem Špidlenem. Z Plzně si však vezl modré housle dvoje: ty své koncertní a ještě jedny perníkové, které pro něj upekla garantka a hlavní organizátorka koncertu Ivanka Horáková.

                Jako každoročně bylo na tomto koncertě Lions Clubu Plzeň Bohemia udělováno ocenění a finanční dotace, kterou Lions Club věnuje na podporu vzdělání a začlenění do života společnosti handicapovaným. Tento večer obdržela ocenění slečna Martina Půtová, mladá žena, která se s obrovským nasazením postavila nepříznivému osudu, navzdory svým potřebám začala pomáhat jiným a dnes je respektovanou osobností v širokém okolí. Svůj zrakový handicap získala kvůli úrazu, byla polita koncentrovanou kyselinou sírovou. Kyselina jí poleptala celý obličej včetně obou očí. Má také zraněné ruce i nohy. Od té doby má diagnostikovanou úplnou slepotu, nemá zachovaný světlocit na žádném oku. Lékaři Martině Půtové sdělili velmi nejisté prognózy, které se týkaly kvality jejího dalšího života. Rozhodla se ale, že pokusí být postupně čím dál více samostatná a nezávislá na pomoci druhých. Jejím cílem je získat smysluplné pracovní uplatnění. I přes každodenní náročnou léčbu poleptaných částí těla, časté hospitalizace v nemocnicích a nutné návštěvy specialistů začala navštěvovat plzeňské Tyflocentrum. Zde se dozvěděla o různých pomůckách a speciálních kurzech, které pomáhají osobám se zrakovým postižením k vysoké míře samostatnosti. Naučila se ovládat počítač se speciálním softwarem a ozvučený mobilní telefon. Absolvovala také kurz prostorové orientace, aby mohla samostatně chodit tam, kam potřebuje bez pomoci ostatních. Kvůli hledání nového pracovního místa by si chtěla své dovednosti stále prohlubovat, aby mohla být pro budoucího zaměstnavatele plnohodnotným členem týmu. Dotaci předala prezidentka LC Plzeň Bohemia Věra Krbůšková její zástupkyni z rodiny (Martina Půtová byla právě v nemocničním ošetření na jednom z dalších lékařských zákroků), Lions Club Plzeň Bohemia poskytl toto ocenění jako podporu k naplnění jejích kulturních i vzdělávacích potřeb.

Výtěžek z tohoto koncertu je vždy věnován potřebným, především Základní škole a mateřské škole pro slabozraké a vady řeči v Plzni a finanční prostředky rovněž podpoří projekt Lví očko - monitoring očních vad u dětí předškolního věku, jehož garantem je také plzeňský dámský Lions Club Plzeň Bohemia.

Na úspěchu večera se podílel svým příjemným vystupováním také i moderátor Petr Čimpera.

Vydařený jubilejní 10. Slavnostní koncert ke světovému dni zraku v Plzni skončil, ale tradice žije dál a bude v příštím roce pokračovat. Poděkování patří všem členkám, které sérii deseti koncertů organizovaly nebo se na ní podílely a pak všem těm, kteří pravidelně koncerty navštěvují. Odnesou si s sebou domů nejen silný umělecký zážitek, ale podporují svojí účastí aktivní a užitečnou činnost dámského Lions Clubu Plzeň Bohemia.

Koncert finančně podpořil také Magistrát města Plzně.
Fotografie z vydařené akce jsou v této fotogalerii

Událost zaznamenal i Plzeňský deník

Vytvořil Creos CZ