12. koncert ke Světovému dni zraku a 100 let založení LCI

Video z koncertu
Fotogalerie

Lions Club Plzeň Bohemia uspořádal 6.10.2017 již 12. koncert ke Světovému dni zraku a 100 let založení LCI opět ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni. Koncert měl velký úspěch, Plzeňská filharmonie a Cimbálová muzika Milana Broučka uvedly zcela nový hudební trend, a to s originálními aranžemi z různých hudebních žánrů od folkloru přes klasiku, jazz a též filmovou hudbu. Hvězdami večera se staly nevidomá sopranistka Eva Blažková, nositelka mnoha čestných uznání, mezzosopranistka Edita Adlerová, držitelka ceny Českého hudebního fondu a vynikající zcela nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková, vítězka mezinárodních soutěží v USA i významně oceněná klavíristka na Pražském jaru. Večer s přehledem a vtipem moderoval pan Vladimír Šťovíček. Premiéru měla jedinečná Moravská rapsodie Tomáše Illeho pro Cimbálovou muziku a Plzeňskou filharmonii. Výtěžek koncertu je věnován ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni a projektu Lví očko.

Koncert byl jediným v distriktu D 122 ČR a SR uspořádaným ke Světovému dni zraku. Prezidentka LC Plzeň Bohemia Lenka Brodzianská přivítala všechny přítomné, zejména naše nevidomé a slabozraké přátele, sponzory a přátele lionského hnutí. Naplněný sál pozdravil 1. náměstek primátora města Plzně Martin Baxa, výstižně ocenil práci lionů v našem krásném městě a význam vzájemné občanské pomoci, která je lionům vlastní, občanům již známá a městem oceňovaná. Chceme poděkovat také všem lionům, kteří koncert svojí účastí ve velkém stylu podpořili – LC Plzeň City, LC Praha Hartig, LC Praha San Georgio a LC Brno Špilberk.

12. koncert byl pro všechny opravdovým zážitkem. Uskutečnil se nejen při příležitosti oslav Světového dne zraku, ale také při příležitosti 100. výročí založení lionského hnutí, které je největší humanitární organizací na světě. Řada našich členek se zúčastnila v červnu 2017 velkých oslav založení LCI v Chicagu. To co lioni dokázali a dokazují, je velká pomoc lidstvu. Jsme rády, že k takové organizaci patříme a důstojně ji reprezentujeme.

 

Jana Flanderová,

PDG 2008-9,
Club Secretary 2017-8

Vytvořil Creos CZ