Motto:We serve

Kontakt:

LCI - D 122, ČR a SR
sekretariát
Ondříčkova 48
130 00 Praha 3

WEB centrály - LCI (IALC)

FB logo  Facebook


Naši partneři ve Visegradu:

POLAND  Polští Lioni

HUNGARY  Maďarští Lioni


Naši partneři pro pomoc
zrakově postiženým

LOGO SONS

LOGO UNSS


Fakturační údaje

Sídlo sdružení:
LCI - D 122, ČR a SR
náměstí 14. října 496/13
150 00  Praha 5
Česká republika

 

Jumelage distriktů D111 a D122

Letošní JUMELAGE se uskuteční v květnu v Bayreuthu

Jumelage je od roku 1996 každoroční setkávání členů partnerských distriktů, a to střídavě v České nebo Slovenské republice a Německu. Tradici tohoto setkávání založil prof. Jaroslav Slípka, guvernér distriktu v lionském roce 1995-1996.

Přátelství bylo potvrzeno oběma stranami na brněnském konventu v roce 1996. Významným zasedáním bylo v r. 1997 na zámku Theuern, v době kdy byla potvrzena rovněž česko-německá deklarace. Na setkáních jsou navázány dlouhotrvající vztahy mezi jejich účastníky a jsou diskutovány problémy činnosti obou distriktů, je posíleno vědomí mezinárodní sounáležitosti každého z členů LCI. Setkání se původně zúčastňovali členové kabinetů a lionských klubů z našeho distriktu D122 a německého distriktu D111-FON (Franken-Oberpfalz-Niederbayern). Blíže o jeho historii pojednává tento krátký příspěvek. Jumelage s distriktem 111-FON jsme potvrdili a zahájili v roce 1996. Každoroční setkání se střídala na území těchto dvou distriktů.

Jelikož počet členů v D111-FON se rozšířil a v distriktu bylo více než 6000 lionů, došlo v roce 2005 k jeho rozdělení na Distrikt 111-BN (Bayern Nord) a 111-BO (Bayern Ost). Oba německé distrikty mají společnou komisi, která sleduje, zda stanovené cíle původního D111-FON jsou dodržovány. Významným bodem jsou rovněž distriktní jumelage. Na jumelage v Řezně v říjnu 2011 bylo odsouhlaseno, že všechny tři distrikty se budou každým rokem postupně střídat v jejich organizování.

Díky těmto setkáním jsou pak navazovány zejména příhraniční jumelage mezi jednotlivými kluby, které se navštěvují, zúčastňují se klubových akcí a pomáhají si při plnění vytčených cílů nejen finančně, ale také pomoci formou předání potřebného vybavení institucím, které sponzorujeme.

Na všech setkáních účastníci navštěvují významná místa regionu a nerozlučně k nim patří i večerní posezení v příjemném prostředí.


Přehled uskutečněných jumelage - popisy jsou vesměs převzaty z časopisu LION

2016 - Bamberg

2015 - Praha

2014 - Bad Gögging

2013 - Rychnov nad Kněžnou

2012 - Dinkelsbühl

2011 - Řezno - popis od Jaroslava Novotného

2010 - Modra - popis od Jany Flanderové

2009 - Klášter Maria Bildhausen

2008 - Františkovy Lázne, Karlovy Vary, Plzeň

2007 - Selb

2006 - Bořetice Kraví Hora

2005 - Bamberg

1996 - Plzeň

Vytvořil Creos CZ