Motto:Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké, ale priznať sa k jedincom, ktorých osud opatril zárukou menejcennosti, vyžaduje ľudí celých, ľudí kultúry srdca. ( Viliam Gaňo )

           Ján GEREG

        Club President

       Club President Jan Gereg

 

Fotogaléria / Jarné zasadnutie prezidentov SK 2015-2016

MAREC 12, 2016:

V sobotu od 9:30 do 12:30 sa uskutočnilo jarné zasadnutie prezidentov Slovenských klubov.

Ďakujeme za účasť, podnetné príspevky a diskusiu na aktuálne témy.

Bohumír Krátky

2.VDG D122 2015/2016

 

Vytvořil Creos CZ